Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Podpora obnovy historické architektury

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomika
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlašuje město Uherské Hradiště pro II. pololetí 2017 dotační program Podpora obnovy historické architektury města Uherské Hradiště.

Program Podpora obnovy historické architektury (POHA) se zřizuje k poskytování finančních příspěvků na obnovu objektů, které nejsou prohlášeny za kulturní památku, ale disponují prokazatelně památkovými nebo architektonickými hodnotami a nachází se kdekoliv v k. ú. Uherské Hradiště, Mařatice, Jarošov, Sady, Míkovice, Vésky. Dále je POHA určena pro obnovu objektů, které jsou prohlášeny za kulturní památku, ale nacházejí se mimo území Městské památkové zóny Uherské Hradiště.

Příspěvky poskytované z POHA jsou přísně účelově vázány. Mohou být použity jen na úhradu prací zabezpečujících obnovu památkových hodnot objektu, nikoli na modernizace a jiné úpravy prováděné v zájmu vlastníka, resp. na práce investiční povahy.

 

Žádosti o dotace z POHA s příslušnými přílohami se předkládají od 13. dubna 2017 do 30. června 2017 na Útvar městského architekta, budova Masarykovo nám. 19.
 

Kontaktní osoba:

Libuše Hradilová

Útvar městského architekta
tel.: 572 525 242
e-mail: libuse.hradilova@mesto-uh.cz

 

 

Související dokumenty

Dotační program (typ souboru: pdf; velikost: 165 kB)

Pravidla pro poskytování příspěvků z POHA (typ souboru: pdf; velikost: 271 kB)
Žádost o poskytnutí dotace (typ souboru: pdf, velikost: 2507 kB)

Příloha č. 1 k žádosti (typ souboru: pdf, velikost: 819 kB)
Povinné přílohy k žádosti (formát: pdf, velikost: 114 kB)

Návrh smlouvy (formát: doc, velikost: 84 kB)

Zveřejněno dne: 21.12.2015   Datum poslední aktualizace: 14.03.2017
Zodpovědná osoba: Hradilová Libuše