18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014

Jednací číslo: 1/2014 
Datum schválení: 22.04.2014 
Účinnost od-do: 12.05.2014 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č.3/2001 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uherském Hradišti

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
 kterou se ruší obecně závazná vyhláška města č. 3/2001 ze dne 24. dubna 2001
O ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU NA PO-HŘEBIŠTÍCH V UHERSKÉM HRADIŠTI

 

Zastupitelstvo města Uherského Hradiště se rozhodlo na svém zasedání dne 22. 4. 2014 usnesením č. 357/21/ZM/2014/Veřejný, na základě § 84 odst. 1,2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, vydat tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

 

 

 

Článek 1

 

Obecně závazná vyhláška města č. 3/2001 ze dne 24. dubna 2001 o zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na pohřebištích v Uherském Hradišti se ruší.


Článek 2

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 12. 5. 2014.

 

 

 

 

 

 

Květoslav Tichavský, v. r.                                                                                                     

starosta

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.
místostarosta                                                                                                                                  

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu: 23.4.2014


 

 

 

 


 

Zveřejněno dne: 03.06.2014   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda