24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 12.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Důležité upozornění

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Toto upozornění je určeno občanům a organizacím, které sousedí s levobřežní hrází řeky Moravy na katastrálním území Jarošov

Místní komise městské části Jarošov byla upozorněna správcem toku, tj. Povodím Moravy, s.p. Brno, závodem Uherské Hradiště na opakující se neoprávněné ukládání organického odpadu z kosení travnatých ploch, větví ořezaných stromů a keřů, natí a listů ze zahrádek do koryta vodního toku Moravy. Touto činností nejenže neoprávněně vstupujete na cizí pozemky, ale zároveň porušujete zákon o vodách i zákon o odpadech.

 

Dále upozorňujeme majitele loděk, kteří bez předchozího projednání možnosti a způsobu kotvení razí různé železné tyče do břehu koryta, které následně při kosení travních porostů jsou příčinou poruch na žacím ústrojí správce toku, aby neprodleně loďky a kotvící tyče odstranili a kotvení řádně projednali.

 

Pokud nebude učiněna náprava, požádá správce toku o zahájení přestupkového řízení s eventuelním sankčním postihem. Neprojednané loďky budou považovány za opuštěné a budou odstraněny.
 

Zveřejněno dne: 02.11.2010   Datum poslední aktualizace: 02.11.2010
Zodpovědná osoba: Ujčíková Jitka