24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 12.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Bezpečnostní pravidla

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředí
Pro odstraňování a oklešťování stromoví v blízkosti venkovních vedení pod napětím

Ochranná pásma elektrických vedení stanoví zákon č. 458/2000 Sb. v platném znění (elektrický zákon).

 • Ochranné pásmo venkovního (nadzemního) vedení je vymezeno svislými rovinami po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení.
 • U vedení vysokého napětí do 35 kV včetně, je ochranné pásmo 7 m od krajního vodiče vedení na obě strany.
 • U vedení velmi vysokého napětí nad 35 kV do 110 kV včetně, je ochranné pásmo 12 m od krajního vodiče vedení na obě strany.
 • Kromě jiných činností je zakázáno nechávat v ochranném pásmu růst porosty nad výšku 3 m.
 • Při oklešťování a kácení stromoví se nesmí provádějící pracovník sám ani nástroji přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší než je vzdálenost bezpečná.
 • Přiblížit k vodičům vedení na vzdálenost menší než je vzdálenost bezpečná se nesmí ani kácený strom nebo odstraňovaná větev.
 • Bezpečná vzdálenost pro vedení velmi vysokého napětí nad 35 kV do 110 kV včetně, je 3 m.
 • Bezpečná vzdálenost pro vedení vysokého napětí do 35 kV včetně je 2 m.
 • Bezpečná vzdálenost pro vedení nízkého napětí je 1 m.
 • Pokud není možné bezpečnou vzdálenost dodržet, nesmí se práce provádět a je třeba JME, a.s. požádat o vypnutí vedení nebo provedení prací pracovníky JME, a.s.
 • Při nedodržení bezpečné vzdálenosti či jiném porušení bezpečnostních předpisů nepřejímá JME, a.s. žádnou zodpovědnost za vzniklé následky.
 • Práce je vhodné provádět v době vegetačního klidu (listopad, prosinec).
 • Veškeré povinosti a zásady jsou stanoveny zákonem č. 458/2000 Sb. a normami ČSN 33 3301, ČSN 34 3100, ČSN 34 3101 a ČSN 34 3108.
Zveřejněno dne: 02.11.2010   Datum poslední aktualizace: 28.04.2014
Zodpovědná osoba: Fryšták Květoslav