24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 12.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Doporučení občanům

Tento dokument je zařazen v kategorii: Životní prostředíStátní správa
Jak postupovat při neškodném odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků

V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáku v přírodě nebo na místech, kde není znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.

 

 

Občan má tyto možnosti:

  • zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a zvířat a ochrany životního prostředí)
  • oznámení nálezu Krajské veterinární správě pro Zlínský kraj, inspektorát Uherské Hradiště (kontaktní osoby: Miroslav Janča, č. tel. 572 556 523, 732 861 009, 724 583 248, MVDr. Ivo Krojzl, č.tel. 602 487 717) nebo Městské policii Uherské Hradiště (linka 156) nebo na MěÚ, odbor životního prostředí Uh. Hradiště (kontaktní osoba: Jana Pavelová, č. tel. 572 525 861).
     

Obecní úřad může:

  • kontaktovat k odvozu spádový asanační podnik,
  • kontaktovat soukromého veterinárního lékaře, který má v rámci své veterinární ordinace kafilerní box.


Obec je v tomto případě zodpovědná za předání uhynulých ptáků oprávněné osobě, která provádí neškodné odstranění, a za úhradu vzniklých nákladů.

Veterinární asanace je řešena § 39 až 42 zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některé souvisejících zákonů (veterinární zákon).

 

 

Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky:

  • k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a pevné boty, čepici zakrývající vlasy
  • po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.
     

Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské veterinární správy.

 

Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese: http://www.svscr.cz/files/pt.html
 

Zveřejněno dne: 02.11.2010   Datum poslední aktualizace: 28.04.2014
Zodpovědná osoba: Křenek Stanislav