24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 12.6.2017 číst více
24.05.2017
E.ON - Oznámení - přerušení - 9.6.2017 číst více
Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí

Tento dokument je zařazen v kategorii: Bydlení & bytová politikaStátní správa
Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na povinnosti při odstranění a ořezu dřevin v blízkosti elektrických vedení

E.ON - UPOZORNĚNÍ - vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na dodržování povinností vyplývající z § 46 odst.9 zákona č. 458/2000 Sb.(ochranná pásma).

 

Na základě § 25 odst.4 h) zákona č. 458/2000 Sb. žádáme vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení.

 

Odstranění nebo ořez dřevin musí být proveden ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb., - "Energetický zákon" a ČSN 333300 a ČSN 333301 - "Stavba elektrických venkovních vedení", dle níže uvedeného výpisu z citovaných předpisů:

 

  1. U vedení nízkého napětí (400/230 V) je předepsaná bezpečná vzdálenost (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 1m,
  2. u vedení vysokého napětí (22 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 2 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m,
  3. u vedení velmi vysokého napětí (110 kV) je předepsaná nejmenší vzdálenost porostu (s uvažováním ročního přírůstku či vychýlení porostu při větru) od vedení 3 m a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny krajního vodiče na obě strany a kde je dovoleno pěstovat porosty pouze do výše 3 m,
  4. v lesních průsecích jsou vlastníci či uživatelé dotčených nemovitostí povinni umožnit zaměstnancům společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., udržování volného pruhu pozemků o šířce 4m po jedné straně základů podpěrných bodů nadzemního vedení.

 

Práce, při kterých by mohla být ohrožena bezpečnost osob, technický stav vedení nebo jeho provoz, může být prováděna pouze se souhlasem společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., a za dozoru osoby jí ustanovené.

 

ODSTRANĚNÍ A OŘEZ DŘEVIN, PROSÍME, PROVEĎTE V TERMÍNU DO 15. LISTOPADU TOHOTO ROKU

 

Uplyne-li uvedená lhůta marně, oznamujeme tímto, že zaměstnanci společnosti E.ON Česká republika, s.r.o., vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě budou likvidovány společností E.ON Česká republika, s.r.o.

 

Bližší informace Vám poskytneme na telefonním čísle: 840 111 333 (zákaznická linka E.ON)

 

Za společnost E.ON Česká republika, s.r.o., Regionální správa sítě VN a NN Otrokovice

 

Poznámka: Pro kácení dřevin je nutno si zajistit dle zákona č. 114/1992 Sb., písemné povolení orgánu ochrany přírody (obec apod.)
 

Zveřejněno dne: 02.11.2010   Datum poslední aktualizace: 28.04.2014
Zodpovědná osoba: Fryšták Květoslav