18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č.2/2014

Jednací číslo: 2/2014 
Datum schválení: 08.09.2014 
Účinnost od-do: 01.01.2015 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště ze dne 8.9.2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se rozhodlo na svém zasedání dne 8. 9. 2014 usnesením č. 389/23/ZM/2014/Veřejný na základě § 50 odstavce 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o loteriích“) a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů vydat tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1
Určení míst

 

Sázkové hry, loterie nebo jiné podobné hry dle § 2 písm. e), g), i), j), l), m), n) a § 50 odst. 3 zákona o loteriích mohou být provozovány ve městě Uherské Hradiště pouze v budovách uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky.

 

 

Článek 2
Určení času

  1. Na místech, uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry v níže uvedených časech:
    1. Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v hernách je možné denně v době od 0:00 do 06:00 a od 08:00 do 24:00 hodin.
    2. Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v ostatních provozovnách je možné denně v době od 05:30 do 24:00 hodin.
  1. Mimo stanovené časy a místa je provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her zakázáno.

 

Článek 3
Přechodné ustanovení

 

Sázkové hry, loterie a jiné podobné hry uvedené v čl. 1 této obecně závazné vyhlášky, jejichž provozování bylo povoleno přede dnem nabytí účinnosti této obecně závazné vyhlášky, lze provozovat na místech neuvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky nejdéle do doby stanovené vydaným povolením, a to za podmínek stanovených v tomto povolení1.

 

Článek 4
Zrušovací ustanovení

 

Touto obecně závaznou vyhláškou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 8/2006 o stanovení míst a času, ve kterém lze provozovat výherní hrací přístroje ze dne 28. srpna 2006.

 

 

Článek 5
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 1. 2015.

 

 

 

 

 

Květoslav Tichavský, v. r.                                                              

starosta

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.
místostarosta                                                                                  

 

 

 


Vyvěšeno na úřední desce: 9. 9. 2014

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1:
Seznam budov, kde lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry (formát: doc, velikost: 16,1kB)

 


Poznámky:
1)§ 4zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

 

 

Úplné aktuální znění dle OZV č. 6/2016

 

 

 

 

 


 

Zveřejněno dne: 30.09.2014   Datum poslední aktualizace: 08.09.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda