18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 12/2015

Jednací číslo: 12/2015 
Datum schválení: 07.12.2015 
Účinnost od-do: 01.01.2016 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška o zrušení OZV č. 5/2008, kterou se vydává statut ceny města Uherské Hradiště

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ
O ZRUŠENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY Č. 5/2008, KTEROU SE VYDÁVÁ STATUT CENY MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 7. prosince 2015 usnesením č. 112/8/ZM/2015 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 


Článek I
Předmět úpravy


Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 5/2008 ze dne 13.10.2008, kterou se vydává statut ceny města Uherské Hradiště, se zrušuje.


Článek II
Účinnost


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 1. ledna 2016.

 

 

 

 

 


Ing. Stanislav Blaha, v. r.

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta

 

 

 

 

 


Vyvěšeno na úřední desce dne 9.12.2015

Zveřejněno dne: 10.12.2015   Datum poslední aktualizace: 10.12.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda