Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Evropský parkovací průkaz

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Evropský parkovací průkaz

4. Základní informace k životní situaci

Výměna Evropského parkovacího průkazu.


5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

Občan, který má v držení Evropský parkovací průkaz ZTP nebo ZTP/P, případně jeho zákonný zástupce či opatrovník.

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

Vlastnictví průkazu. Vydávající pracovník prověří správnost údajů (dle předloženého průkazu ZTP nebo ZTP/P pro klienty s tělesným, zrakovým, mentálním a sluchovým postižením) a občanského průkazu. Speciální označení O7 se nevydává držitelům průkazu ZTP a ZTP/P, kteří jsou postiženi úplnou nebo praktickou hluchotou. Těm se vydává označení O2 se symbolem ucha. V případě kombinovaného postižení (sluchové s pohybovým) má občan nárok na parkovací kartu O7 i kartu O2, jinak má nárok pouze na kartu s označením O2 (jen v případě, že sám vozidlo řídí !!).

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

Dostavit se osobně k pracovníkovi odboru dopravních a správních agend.

8. Na které instituci životní situaci řešit

Řídí se místem, kde je občan hlášen k trvalému pobytu. Tento se obrátí na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

Městský úřad Uherské Hradiště
Odbor dopravních a správních agend - od 16.5.2016 přízemí "Informace"
Revoluční 1023, 686 01 UHERSKÉ HRADIŠTĚ tel. 572 525 590 nebo 572 525 566,565.

Úřední hodiny:
po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - vydání parkovacího průkazu
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - vydání parkovacího průkazu
pá 8.00 – 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Občanský průkaz.
Doklad totožnosti a protokol z úřadu práce o převzetí nového průkazu OZP.
Průkaz ZTP nebo ZTP/P

Jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele. 

Stávající parkovací průkaz, byl-li vydán.

V případě zastoupení doklad o opatrovnictví, OP.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

Není nutné mít žádný formulář.

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

Správní ani jiné poplatky nejsou stanoveny.

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

Situace bude řešena bezodkladně dle aktuální situace.

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

Nejsou.

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

Nejsou.

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

Rezervační systém vydávání parkovacího průkazu pro neúřední dny
 

Situace vyžaduje osobní jednání, proto ji nelze řešit elektronickou poštou


17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

§ 67 odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

18. Jaké jsou související předpisy
 

Zákon.č. 294/2015 Sb., zákon č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů 


19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

21. Nejčastější dotazy

22. Další informace

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

Odbor dopravních a správních agend Městského úřadu v Uherském Hradiště

26. Kontaktní osoba

 

Jana Kuncová, referent odd. registru řidičů a vozidel
tel. 572 525 590 nebo 572 525 566, email: jana.kuncova@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

9.5.2016

28. Popis byl naposledy aktualizován

9.5.2016


29. Datum konce platnosti popisu

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace
 

Zveřejněno dne: 07.01.2016   Datum poslední aktualizace: 09.05.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín