17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
17.05.2017
Hřbitov v Sadech čekají opravy číst více
15.05.2017
Hřiště Pod Lipkami v Sadech je hotové! číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

V Uherském Hradišti je lepší ovzduší

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaŽivotní prostředíMěsto
Období roku 2015 bylo ve stavu ovzduší ve městě Uherské Hradiště zlomové, poprvé od zahájení monitorování v roce 2004 nebyl překročen celkový imisní limit pro polétavý prach označovaný jako PM 10. Průběžně naměřené imisní hodnoty dokládají, že v aglomeraci Uherského Hradiště nevznikají žádné nové významné zdroje emisí, které by zvyšovaly imisní zátěž a tak zhoršovaly kvalitu ovzduší.

Klimatické podmínky za uplynulá období byly, co se týče vzniku emisí, příznivé, mírné průběhy zimních období s nižší potřebou využívání tepelných zdrojů. K trvalému poklesu imisních hodnot PM 10 dochází od roku 2010.
 

Vzhledem k tomu, že monitorovací stanice v Uherském Hradišti je charakterizována dle svého umístění na hlavní křižovatce jako dopravní (je nejvíce ovlivňována emisemi z dopravy), tak i naměřené imisní hodnoty dokládají, že stav vozového parku se mírně vylepšuje, doprava je i v nejfrekventovanějším místě lokality poměrně plynulá i s průběžným nárůstem provozovaných vozidel.
 

Pokud by vývoj imisních hodnot PM 10 byl i v dalších obdobích podobný jako v roce 2015, bylo by možné konstatovat, že situace z pohledu prachových částic je na přijatelné úrovni. Konkrétně v místě hlavní křižovatky došlo k výraznému snížení emisí díky jejímu zkapacitnění v roce 2012.
 

Současně měřené imisní hodnoty Oxidu dusičitého (NO2 ) a Oxidu uhelnatého (CO) po celou dobu sledovaného období opět nepřekročily stanovené imisní limity, tudíž není nutné podnikat žádná nutná nápravná opatření, která by toto řešila. Dle grafického znázornění pro Imisní hodnoty NO2 mají mírně klesající tendenci. Zdrojem emisí oxidů dusíku jsou především tepelné zdroje na plynná paliva a automobilová doprava. Obojí má setrvávající charakter, doprava spíše rostoucí, takže mírný pokles imisních hodnot oxidů dusíku od roku 2004 je dán používáním nových úspornějších technologií.
 

Zveřejněno dne: 10.02.2016   Datum poslední aktualizace: 10.02.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan