17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
17.05.2017
Hřbitov v Sadech čekají opravy číst více
15.05.2017
Hřiště Pod Lipkami v Sadech je hotové! číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Přes půl druhého milionu na obnovu památek

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město
Celkem 1 milion a 300 tisíc na obnovu trojice barokních dveří, sochy sv. Františka Xaverského a tří portálů na průčelí kostela sv. Františka Xaverského na Masarykově náměstí a dalších 300 tisíc korun na restaurování kamenných prvků barokní kašny na Mariánském náměstí - taková je státní finanční podpora určená na obnovu kulturních památek v městské památkové zóně Uherské Hradiště z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón v tomto roce.

"Finanční podpora z Programu regenerace Městských památkových rezervací a Městských památkových zón, bude v roce 2016 v Uherském Hradišti přesně využita takto: 325 tisíc půjde na restaurování kamenných prvků barokní kašny na Mariánském náměstí, 700 tisíc na restaurování trojice barokních dveří kostela sv. Františka Xaverského a 570 tisíc na restaurování sochy sv. Františka Xaverského a tří portálů na průčelí téhož kostela," popsal starosta města Uherské Hradiště Stanislav Blaha.

 

V loňském roce byla finanční podpora ve výši 1,270 mil. Kč použita na re-konzervaci Mariánského sloupu na Mariánském náměstí, na údržbu stavby domu č. p. 35 - 1. etapu obnovy dřevěných dělících schodišťových stěn s dvoukřídlými dveřmi a jednokřídlými dveřmi se zárubní na Masarykově náměstí, Uherské Hradiště a na restaurování dvou soch na pravé straně průčelí kostela sv. Františka Xaverského. 250 tisíc korun šlo na nepamátkový objekt - obnovu fasád ZŠ UNESCO.

 

Pro rok 2016 stát uvolňuje na Program regenerace MPR a MPZ částku 170,0 mil. Kč. Na podporu obnovy kulturních památek v MPR se vyčleňuje 54,88 mil. Kč a 109,72 mil. Kč na podporu obnovy kulturních památek v MPZ. Zbývajících 5,40 mil. Kč tvoří základ rezervy, která může být společně s rezervou vzniklou s úsporami během roku použita zejména na řešení nečekaných havárií a urychlené dokončení obnov kulturních památek v MPR a MPZ.

 

Objem finanční podpory je letos rozdělován mezi 191 sídel s MPZ a 30 sídel s MPR. Průměrná podpora MPZ činí cca 0,574 mil. Kč. Objem podpory v tomto roce dosáhl vyšší hranice, než tomu bylo v minulých letech.
 

 

 

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 24.03.2016   Datum poslední aktualizace: 24.03.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan