17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
17.05.2017
Hřbitov v Sadech čekají opravy číst více
15.05.2017
Hřiště Pod Lipkami v Sadech je hotové! číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Vysoké školství v Uherském Hradišti má 10 let

Tento dokument je zařazen v kategorii: ŠkolstvíMěsto
Uherské Hradiště je univerzitním městem už deset let! Nyní zdejší Fakulta logistiky a krizového řízení zavádí možnost prezenčního navazujícího magisterského studia studijního programu Bezpečnost společnosti, rozšiřuje také bakalářský studijní program Ochrana obyvatelstva o kombinovanou formu studia. Město Uherské Hradiště má na spolupráci s univerzitou trvalý zájem a s UTB udržuje úzký kontakt.

"Nenahraditelného přínosu vzdělání svých obyvatel jsme si plně vědomi. Byli bychom rádi, kdyby mladí lidé po studiu z Uherského Hradiště neodcházeli, ale naopak si město vybrali pro svůj další profesní i osobní život," nechal se slyšet starosta města Stanislav Blaha. Město Uherské Hradiště si podle starostových slov velmi váží toho, že se před deseti lety, také díky úspěšné konverzi bývalých kasáren, stalo universitním městem. Proto kromě technického zázemí podporuje fakultu i finančně. S Univerzitou Tomáše Bati má město uzavřenu smlouvu o spolupráci na zajištění výuky ve vybraných studijních programech v pronajatých prostorech ve vlastnictví města Uherské Hradiště. Správu prostor vykonává společnost EDUHA s.r.o.

 

TISKOVÁ ZPRÁVA K VÝROČÍ 10 LET VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ V UHERSKÉM HRADIŠTI: ZDE

 

Když po roce 2000 město Uherské Hradiště získalo areál bývalých kasáren do svého vlastnictví, začalo řešit, jak jej smysluplně využít. Jedna část byla vyčleněna k přestavbě na regionální vzdělávací centrum. Jedním z důvodů pro toto řešení bylo i to, že v té době ve městě Uherském Hradišti žádná vysoká škola nepůsobila, studenti odjížděli za vzděláním především do Brna či Prahy. Mnoho z nich tam také našlo zaměstnání a tím v našem regionu zůstávalo málo vzdělaných lidí. Po rekonstrukci a otevření tohoto centra zde byla umístěna fakulta logistiky a krizového řízení UTB. Nejen toto centrum ale i celé město ožilo vysokoškolskými studenty.
"Už na počátku byly akreditovány bakalářské studijní programy s tím, že bude následovat akreditace navazujícího magisterského studia. Nyní jsem rád, že k takovému důležitému kroku na univerzitě dochází," vyjádřil se starosta Blaha.

 

Radnice také dlouhodobě hledá možnosti, jak může univerzitu podpořit. "Za každého studenta nyní poskytujeme finanční příspěvek ve výši 1 000,- Kč bez rozlišení studijního programu. Struktura podpory pro následující roky by měla být taková, že výše finančního příspěvku poskytnutého městem Uherské Hradiště za každého studenta by měla být 600 korun za studenta bakalářského studijního programu a 2 000 za studenta navazujícího magisterského programu, k tomu nás zavazuje platná smlouva," přiblížil starosta. Za studenta, jehož se finanční příspěvek týká, se považuje ten, kdo studoval UTB na Fakultě logistiky a krizového řízení v Uherském Hradišti a řádně ukončil ročník příslušného studijního programu k 31. 7. daného kalendářního roku.

 

Další forma spolupráce je na projektu Cena Salvator (Cena hejtmana Zlínského, tradiční ocenění těch, kteří se svými činy zasloužili o záchranu majetku, zdraví nebo života jiných), který realizuje Fakulta multimediálních technologií, taktéž na základě smlouvy o spolupráci, částka podpory je 20 000,- Kč.

 

Navýšení významu FLKŘ zavedením magisterského studie a vědecko-výzkumných programů a projektů se může stát důležitým rozvojovým impulsem. Důsledkem bude nárůst pracovních míst s nárokem na vysokou kvalifikovanost. "Z uskutečněných šetření víme, že právě tento typ pracovních míst postrádají v Uherském Hradišti mladí, vysokoškolsky vzdělaní lidé, kteří pak uplatnění hledají jinde," sdělil starosta.
 

Už v minulosti město Uherské Hradiště některé projekty FLKŘ podpořilo v rámci Integrovaného plánu rozvoje města, takže ve vzájemné spolupráci je na co navazovat.
V oblasti krizového řízení a ochrany obyvatel hlavně poskytuje město studentům UTB konzultace a podkladové materiály pro zpracování studentských prací (bakalářských, ročníkových). Někteří zaměstnanci se pak podílí na přednáškové činnosti, organizují praktické ukázky pro studenty (např. krytu CO - Kina Hvězda) a účastní se konferencí, pořádaných UTB. Spolupráci město vyvíjí a stále hledá další možnosti. "Zatím jsme diskutovali o zapojení do monitoringů a pasportů, např. černé skládky, bezpečné přechody, bezbariérovost města atd. Dále u sledování indikátorů např. u cyklostezek a dotazníkových šetření, průzkumů," doplnil Blaha.

 

Geneze:

Regionální vzdělávací centrum – vysokoškolský areál a Centrum celoživotního vzdělávání bylo otevřeno v září 2006. Vznikla tak moderní vzdělávací zóna s kapacitou cca 1200 studentů, díky které se Uherské Hradiště stalo univerzitním městem. Celkové náklady dosáhly hodnoty cca 350 mil. Kč.

Hlavním uživatelem vzdělávací zóny je Univerzita Tomáše Bati, kde sídlí Fakulta logistiky a krizového řízení. Dále v areálu sídlí Vyšší odborná škola Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky.

Centrum celoživotního vzdělávání poskytuje zázemí pro další vzdělávání obyvatel města a širokého okolí. Jeho studijní programy jsou pod "patronátem" Univerzity Palackého v Olomouci, a to program Mediální a komunikační studia v rámci Filozofické fakulty a Studijní programy paralelního studia v rámci celoživotního vzdělávání (pedagogika, učitelství pro mateřské školy) pod Fakultou pedagogickou.
 

Zveřejněno dne: 06.04.2016   Datum poslední aktualizace: 06.04.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan