17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
17.05.2017
Hřbitov v Sadech čekají opravy číst více
15.05.2017
Hřiště Pod Lipkami v Sadech je hotové! číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Lucemburský rok a Uherské Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: KulturaMěsto
V letošním roce si připomínáme 700. výročí narození Karla IV. a mnohé kulturní instituce a řada měst se k oslavám připojují.

Uherské Hradiště jako královské město bylo v historii úzce spjato s panovnickými rody, Lucemburky nevyjímaje. Ba dokonce, v době jejich vlády zaznamenalo město výrazný pokrok v budování svého opevnění. Tehdy byly totiž položeny základy k pozdější nedobytné pevnosti Uherské Hradiště.
 

Vůbec první zmínka o městském opevnění pochází z roku 1315, kdy král Jan Lucemburský listinou z 31. 7. 1315 osvobodil město o placení všeobecné berně a mýta na 6 let, aby se mohlo lépe opevnit. Další listina Jana Lucemburského obsahující úlevy nese datum 19. 9. 1323, tenkrát bylo město osvobozeno od daní a platů na 2 roky, v ní je uvedeno, že město má plaňkové opevnění. V roce 1327 věnoval Jan městu 4 kopy pražských grošů, které město odvádělo královské komoře ze soudních pokut, na stavbu městského opevnění. Ke stejnému účelu osvobodil město od všech platů také v roce 1331: „…neboť je vystaveno častým útokům nepřátel „jako terč šípům“ . V žádné z nich však nenajdeme podrobnosti o tom, jakým způsobem a v které části města měly být hradby stavěny.
 

A tak jedinou konkrétnější informaci o budování hradeb přináší listina moravského markraběte Karla (pozdější císař Karel IV.) z 23. 4. 1342, kterou bylo město osvobozeno na 5 let od berní, povinností, robot a dávek povinných komoře. V ní je uvedeno: „… aby řečení měšťané kdykoliv během zmíněných let 3 provazy, z nichž každý obsahuje 52 loktů na délku, zdi z kamene a vápna (vápenné malty) kolem řečeného města proti řece Moravě vystavěli a nechali stavět a spravovat“. Z tohoto popisu lze usuzovat, že hradby měly být tehdy stavěny pravděpodobně v severovýchodní části města, nejspíše v blízkosti Staroměstské brány v délce přibližně 92m. Markrabě přispěl na stavbu a opravu opevnění ještě o rok později, když daroval městu plat, který měli královské komoře odvádět usazení židé.
 

V Karlových stopách šel i jeho syn, římský a český král Zikmund Lucemburský, který podpořil dvěma listinami z let 1421 a 1429 opravu městských hradeb a také mostů.
 

Blanka Rašticová
 

Pozn autorka PhDr. B. Rašticová je historičkou Slováckého muzea, členkou Rady a Zastupitelstva města Uherské Hradiště

 

Foto: Expozice Uherské Hradiště - město královské, Slovácké centrum kultury a tradic 

Zveřejněno dne: 24.05.2016   Datum poslední aktualizace: 24.05.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan