17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
17.05.2017
Hřbitov v Sadech čekají opravy číst více
15.05.2017
Hřiště Pod Lipkami v Sadech je hotové! číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Rekonstrukce oplocení kolem ZŠ UNESCO

Tento dokument je zařazen v kategorii: Veřejné zakázkyMěsto
Rada města Uherské Hradiště schválila 31. května výsledek veřejné zakázky na rekonstrukci oplocení Základní školy UNESCO, které je už ve velmi špatném technickém stavu, na několika místech dokonce havarijním.

Stávající oplocení je provedeno z kombinace zděných částí spodních průběžných parapetů a pilířů, s výplněmi z ocelových, zámečnických výrobků, osazených nad průběžným spodním parapetem.
 

Při podrobné kontrole celého oplocení bylo zjištěno, že většina konstrukcí oplocení je velmi degradovaná, a samotný základní materiál provedení konstrukcí je v rozpadu. Ve zdivu a základech oplocení jsou místa, která jsou rozpadem narušena tak, že jejich původní účinnost je oslabena až o 60-70%. V krátkém čase tak může dojít v některých těchto částech k překročení potřebné únosnosti a k pádu části konstrukcí nebo velkých úlomků vypadnutých z části oplocení. Charakter zjištěných vad je takový, že nelze provést žádné adekvátní opravy.
 

Závěr stavebně technického posouzení oplocení je – degradované oplocení zbourat, postavit je znovu, a to již od samotných základů. Nové oplocení bude provedeno v délce cca 160 m. Bude stejného typu jako již vyměněná část v západní části u tělocvičny.
 

Oplocení bude doplněno dvěma bránami, jedna bude ponechána (stávající), druhá v jižní části oplocení bude demontována a nahrazena novou, dvoukřídlovou bránou. Vedle brány bude i nová branka pro pěší.
 

V jižní části v ulici Kollárova bude v oplocení výklenek pro umístění parkovacího automatu.
 

Vybraný uchazeč: STAVSPEKTRUM s.r.o. s nabídkovou cenou 3.817.281 Kč včetně DPH.
 

Termín : 6.6. – 26. 9. 2016
 

Zveřejněno dne: 02.06.2016   Datum poslední aktualizace: 02.06.2016
Zodpovědná osoba: Pášma Jan