Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 4/2016

Jednací číslo: 4/2016 
Datum schválení: 12.07.2016 
Účinnost od-do: 01.08.2016 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: PO 
Nařízení č. 4/2016 o změně nařízení č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

Č. 4/2016

O ZMĚNĚ NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Č. 2/2016, KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD

 

Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi dne 12. července 2016 usnesením č. 635/40/RM/2016 usnesla vydat na základě § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a § 11 odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

Článek 1
Změny


Nařízení města Uherské Hradiště č. 2/2016, kterým se vydává tržní řád, se mění a doplňuje takto:

  1.  V článku 8 odstavec 2 zní:
    „(2) U Slovácké tržnice dle přílohy č. 2 a v částech města Vésky, Mařatice, Sady, Míkovice a Jarošov je dále povolen pojízdný prodej. Za pojízdný prodej se pokládá prodej v pojízdném prodejním mobilním zařízení určeném k prodeji zboží a poskytování služeb schopném pohybu a samostatné funkce, které splňuje technické požadavky podle zvláštních právních předpisů 5), zároveň odpovídá hygienickým předpisům 3) a respektuje pravidla provozu na pozemních komunikacích6). Povoleným druhem prodávaného zboží jsou potraviny, zemědělské a chovatelské produkty.“
  2. Příloha č. 2 Seznam tržnic zní:

 

„PŘÍLOHA Č. 2

SEZNAM TRŽNIC

 

1. název: U KORUNY – částečně uzavíratelný nezastřešený prostor
umístění: Chovatelský areál ZO ČSCH Uherské Hradiště 1, pozemek p. č. 138/3 v k.ú. Uherské Hradiště
maximální kapacita: max. 550m2 prodejní plochy
vybavení: klece, prodejní pulty, stojany, mobilní pulty, nádoby na odpad, osvětlení, a další vybavení dle potřeby tržnice
doba prodeje: každá 3.neděle v měsíci: letní období1): 6:00 – 10:00 hod.
zimní období2): 7:00 – 10:00 hod.
druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: prodej drobného hospodářského zvířectva a chovatelských pomůcek.

 

2. název: NA STAVIDLE – částečně uzavíratelný, zastřešený prostor
umístění: na pozemcích p. č. 85/1, 85/8, 2632 vše v k. ú. Uherské Hradiště
maximální kapacita: 175m běžných prodejních stolů
vybavení: prodejní stoly, převlékací kabina, místnost správce, odpadkové koše, osvětlení, pitná voda, hygienické zařízení, v případě svodu okrasných ptáků i další vybavení dle potřeby
doba prodeje: od 1. 3. do 23.12. každou středu, pátek a sobotu vždy od 4:30 do 11:30 hod., v případě svodu okrasných ptáků - každou čtvrtou neděli v měsíci od 4:30 do 11:00 hod.
druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: každou čtvrtou neděli v měsíci svod okrasných ptáků, v ostatních případech ovoce, zelenina, houby, lesní plody, včelí produkty, krajové gastronomické speciality, vejce, živé květiny, výrobky lidových a uměleckých řemesel vyjma oděvů a oděvních doplňků, nábytku.

3. název: PALACKÉHO NÁMĚSTÍ – je uzavíratelný, zastřešený prostor
umístění: Palackého náměstí č.p.175, na pozemcích p. č. 200/1 a 200/2 v k.ú. Uherské Hradiště
maximální kapacita: max. 30 prodejních míst
vybavení: prodejní stánky s prodejními pulty, nádoby na odpad, hygienické zařízení, pitná voda, převlékací kabiny, osvětlení, připojení na zdroj elektrického proudu
doba prodeje: 7:00 – 19:00 hod
druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: obuv, drobná elektronika, oděvy a oděvní doplňky.


4. název: SLOVÁCKÁ TRŽNICE - je částečně uzavíratelný, částečně zastřešený prostor
umístění: ulice Verbířská, na pozemcích p. č. 721/8, p.č. 1458/14 v k.ú. Uherské Hradiště (pro pojízdný prodej)
maximální kapacita: max. 74 prodejních míst
vybavení: prodejní pulty, mobilní prodejní pulty, nádoby na odpad, osvětlení, vytápění, elektrická energie, voda, další vybavení dle potřeby tržnice
doba prodeje: úterý, středa, čtvrtek a pátek: 6:00 – 18:00 hod
sobota, státní svátky a ostatní svátky stanovené dle zvláštního zákona3): 7:00 – 13:00 hod
druhy prodávaného zboží a poskytovaných služeb: ovoce a zelenina, byliny a koření, květiny a sazenice, med, vejce, chléb a pečivo, koláče, perníky, domácí moučníky, mošty a džusy, sirupy, džemy a marmeláda, uzeniny, maso, drůbež, živé či kuchané ryby, rybí výrobky, víno, pivo, káva, destiláty, rukodělné nebo řemeslné výrobky, košíky, kraslice, vše pocházející převážně z domácí (české) produkce, včetně pojízdného prodeje.“

 

Článek 2
Účinnost


Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2016.

 

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha v.r.

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka v.r.
starosta místostarosta

 

 

  

VYVĚŠENO: 14. července 2016

 

 

Úplné znění tržního řádu k 3.1.2017
 

Zveřejněno dne: 15.07.2016   Datum poslední aktualizace: 19.12.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda