17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
17.05.2017
Hřbitov v Sadech čekají opravy číst více
15.05.2017
Hřiště Pod Lipkami v Sadech je hotové! číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Dny evropského dědictví 2016

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město
Letošní Dny evropského dědictví se konají v České republice ve dnech 3. až 11. září, Uherské Hradiště se k akci připojuje ve dnech 10. a 11. září.

Už tradiční propojení genia loci památkových objektů s tradicemi, folklorem a vínem nastává díky spojení celoevropské akce s akcí regionální, se Slováckými slavnostmi vína a otevřených památek.
 

V letošním roce bude zpřístupněno celkem 26 památek a většina z nich bude otevřena po oba dny. Nově zapojeným objektem bude uherskohradišťské vlakové nádraží, kde v neděli proběhnou dvě komentované prohlídky, během nichž budete seznámeni nejen s historií budovy, ale i napojení města na železniční síť.
Díky vstřícnému přístupu správce objektu bývalé věznice, kterým je okresní soud, budou zpřístupněny prostory vězeňské kaple a cel – samotek, tentokrát dokonce v delším čase, oproti předchozím letům. Spolek Memoria opět připraví zajímavé a působivé materiály o neslavné historii objektu a bude se společně se studenty podílet na zabezpečení prohlídek.
 

V bývalé jezuitské koleji (nově nazvané Slovácké centrum kultury a tradic) najdete kromě informačního centra také zdarma přístupnou Stálou expozici dějin města a snížené vstupné zaplatíte za prohlídku Galerie Joži Uprky. Během návštěvy doporučujeme upřít pozornost také na zajímavé zaklenuté prostory, ve kterých se v 17. a 18. století pohybovali členové jezuitského řádu.
 

Tradičně bude otevřená řada dalších památek, jejichž výčet včetně času otevření najdete v následující tabulce. Jejich majitelům a správcům patří velký dík za ochotu umožnit prohlídku v některých případech až tisícům návštěvníků. Ve vybraných objektech Vám o historii a možná i současnosti povypráví studenti uherskohradišťského gymnázia.
 

O poznání klidnější neděle bude ve znamení hudebních vystoupení v některých památkách. Hlavní organizátor Klub kultury připravil na půl jedenáctou tradiční koncert HRADIŠŤANU do kostela Zvěstování Panny Marie, před polednem bude kostel sv. Františka Xaverského patřit varhannímu koncertu Petra Vacka a barokní hudba v podání ENSEMBLE SERPENS CANTAT zazní ve 14.00 hodin v prostorách bývalého františkánského kláštera.
 

O historii města se dovíte během tří nedělních prohlídek, dvou dopoledne a jedné odpolední, sraz je u radnice na Masarykově náměstí. Podrobnější výklad ve františkánském kostele Zvěstování Panny Marie můžete vyslechnout ve 13.00 hodin. V tomto čase proběhne i jedna z již zmiňovaných prohlídek nádražní budovy. Na druhou se můžete vydat v 15.00 hodin.
 

Pokud zatoužíte po klidnějším prostředí, vydejte se do Sadů - do kostela Narození Panny Marie, do Mařatic - do kostela Nanebevzetí Panny Marie na hřbitově, do Vinohradské ulice, kde budou otevřeny tři vinné sklepy či na Rochus. Tam bude otevřena kaple a pod ní v areálu Parku Rochus proběhne odpolední program. Památky v těchto lokalitách mají odlišnou dobu otevření oproti památkám ve městě.
 

Přejeme Vám příjemné poznávání historie i současnosti objektů, které jsou nejen kulturním dědictvím našeho města, ale i nezanedbatelnou součástí dědictví evropského.
 

Libuše Hradilová
 

odkazy na související weby:
 

www.slavnostivinauh.cz
www.historickasidla.cz

 

SEZNAM PAMÁTKOVÝCH OBJEKTŮ OTEVŘENÝCH V RÁMCI DNŮ EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 10. a 11. ZÁŘÍ 2016
V UHERSKÉM HRADIŠTI

Františkánský klášter, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00
Sklepy františkánského kláštera, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00
Jezuitská kolej, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00
Kostel Františka Xaverského, Masarykovo náměstí, so 9:00 – 17:00, ne 13:00 – 17:00
Kostel Zvěstování P. Marie, Františkánská ulice, so 9:00 – 17:00,ne 13:00 – 17:00
Kaple sv. Šebestiána, Palackého náměstí, so i ne 9:00 – 17:00
Kaple sv. Alžběty, Vodní, so 9:00 – 17:00
Lékárna u Zlaté koruny, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00
Radnice, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00
Portál, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00
Hotel a pasáž Slunce, Masarykovo náměstí, ne 9:00 – 17:00
Bývalá věznice, Politických vězňů, so 13:00 -17:00, ne 9:00 – 17:00
Slovácké muzeum, Smetanovy sady, so i ne 9:00 – 17:00
Galerie Slováckého muzea, Otakarova so i ne 9:00 – 17:00
Fara – farní zahrada, Masarykovo náměstí, so i ne 9:00 – 17:00
Knihovna B. B. Buchlovana, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00
Kino Hvězda, náměstí Míru, so i ne 9:00 – 17:00
Objekt speciální školy, Palackého náměstí, so i ne 10:00 – 16:00
Gymnázium, Velehradská třída, so i ne 9:00 – 17:00
Sokolovna, Tyršovo náměstí, so 9:00 – 17:00
Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích na hřbitově Mařatice - hřbitov ne 13:00 – 17:00
Kaple sv. Rocha, Nad vinohrady, so 14:00 – 18:00, ne 12:00 – 17:00
Kostel Narození Panny Marie v Sadech, Sady ne 13:00 – 17:00
Vinný sklep U Lisu, Vinohradská, ne 13:00 – 16:00
Vinný sklep U Včelky, Vinohradská, ne 14.00 – 18.00
Vinný sklep Synot, Vinohradská, ne 14.00 – 18.00
Nádražní budova ČD, Na Stavidle, so i ne 9:00 – 17:00

 

Putování za historií:
neděle 9.00 hodin – okruh městem (sraz před radnicí na Masarykově náměstí)
11.00 hodin – okruh městem (sraz před radnicí na Masarykově náměstí)
13.00 hodin – komentovaná prohlídka Zvěstování Panny Marie (františkánský)
13.00 hodin – komentovaná prohlídka nádražní budovy
15.00 hodin – komentovaná prohlídka nádražní budovy
16.00 hodin – okruh městem (sraz před radnicí na Masarykově náměstí)

 

Zveřejněno dne: 05.09.2016   Datum poslední aktualizace: 05.09.2016
Zodpovědná osoba: Hradilová Libuše