18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 5/2016

Jednací číslo: 5/2016 
Datum schválení: 05.09.2016 
Účinnost od-do: 01.10.2016 - Neomezená 
Plánovaná revize: 05.09.2018 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
kterou se mění OZV města Uherské Hradiště č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 5/2016,
KTEROU SE MĚNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Č. 7/2015 O STANOVENÍ PODMÍNEK PRO POŘÁDÁNÍ, PRŮBĚH A UKONČENÍ VEŘEJNOSTI PŘÍSTUPNÝCH SPORTOVNÍCH A KULTURNÍCH PODNIKŮ, VČETNĚ TANEČNÍCH ZÁBAV A DISKOTÉK A JINÝCH KULTURNÍCH PODNIKŮ V ROZSAHU NEZBYTNÉM K ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU

 

 

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 5. září 2016 usnesením č. 196/14/ZM/2016 usneslo vydat na základě § 10 písm. b) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1


Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 7/2015 o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného pořádku se mění a doplňuje takto:

 

  1. V článku 1 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č.1 zní:

„(1) Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky, včetně tanečních zábav a diskoték, lze na veřejných prostranstvích a venkovních prostorách (dvory, nádvoří, areály apod.) provozovat ve dnech pondělí, úterý, středa, čtvrtek a neděle v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 22:00 hodin příslušného kalendářního dne a v pátek, sobotu a v den přede dnem státního svátku nebo ostatního svátku stanoveného dle zvláštního zákona1 v době od 7.00 hodin příslušného kalendářního dne do 24.00 hodin příslušného kalendářního dne.
------------
1) Dle § 1 a § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů jsou:
státními svátky dny 1. leden, 8. květen, 5. červenec, 6, červenec, 28. září, 28. říjen a 17. listopad,
ostatními svátky dny 1. leden, Velký pátek, Velikonoční pondělí, 1. květen, 24. prosinec, 25. prosinec a 26. prosinec.“

  1. Poznámky pod čarou č.1-5 se označují jako poznámky pod čarou č. 2-6.

Článek 2

 


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.

 


Ing. Stanislav Blaha, v. r.

starosta

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.09.2016
 

Náhled na verzi v PDF formátu

 

Úplné aktuální znění OZV č. 7/2015

Zveřejněno dne: 07.09.2016   Datum poslední aktualizace: 08.09.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda