18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 6/2016

Jednací číslo: 6/2016 
Datum schválení: 05.09.2016 
Účinnost od-do: 01.10.2016 - Neomezená 
Plánovaná revize: 05.09.2018 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
kterou se mění obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 2/2014 ze dne 8.9.2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 6/2016,
KTEROU SE MĚNÍ
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ Č. 2/2014 ZE DNE 8.9.2014 O REGULACI PROVOZOVÁNÍ LOTERIÍ A JINÝCH PODOBNÝCH HER

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 5. září 2016 usnesením č. 197/14/ZM/2016 usneslo vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů a § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1


Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 2/2014 ze dne 8.9.2014 o regulaci provozování loterií a jiných podobných her se mění a doplňuje takto:

  1. V článku 2 odstavec 1 zní:

„1. Na místech uvedených v příloze č. 1 této obecně závazné vyhlášky lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry v níže uvedených časech:

 

a. Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v hernách je možné denně v době od 0:00 do 03:00 a od 10:00 do 24:00 hodin.

b. Provozování sázkových her, loterií a jiných podobných her v kasinech je možné denně v době od 00:00 do 24:00 hodin.“

  1. Příloha č.1 zní:

„Seznam budov, kde lze provozovat sázkové hry, loterie a jiné podobné hry

 

 

pořadové

číslo

ulice

číslo

popisné

1. Dvořákova 595
 
2. Františkánská 1241
 
3. Havlíčkova 7
 
4. J. E. Purkyně 493
 
5. Josefa Stancla 150
6. Masarykovo náměstí 147
 
7. Masarykovo náměstí 155
8. Na Dědině 31
9. Na Rybníku 972
10. Sokolovská 1395
11. Stonky 561
12. Svatojiřské nábřeží 1208
13. Šafaříkova 855
14. Štěpnická 1156
15. Větrná 1391
16. Za Hřištěm 208
17. Zelný trh 40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Článek 2


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. října 2016.Ing. Stanislav Blaha,  v. r.

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka,  v. r.
místostarosta

 

 

 

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 06.09.2016

Náhled na verzi v PDF formátu

 

Úplné aktuální znění OZV č. 2/2014

Zveřejněno dne: 07.09.2016   Datum poslední aktualizace: 08.09.2016
Zodpovědná osoba: Tichá Magda