Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 9/2016

Jednací číslo: 229/15/ZM/2016 
Datum schválení: 05.12.2016 
Účinnost od-do: 01.01.2017 - 28.02.2017 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
Č. 9/2016,
KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM UHERSKÉ HRADIŠTĚ


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 5. prosince 2016 usnesením č. 229/15/ZM/2016 usneslo vydat na základě ustanovení § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění účinném od 1.1.2017, ve spojení s ustanovením § 178 odst. 2 písm. b) téhož zákona a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Stanovení školských obvodů


Školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště se stanovují takto:

 

  1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o.

MŠ Svatováclavská 943
Ulice:
Boženy Němcové
Jiřího z Poděbrad
Mánesova
Nám. Republiky
Průmyslová
Svatoplukova
Svatováclavská
Šafaříkova
Tř. Maršála Malinovského (pra-vá strana směrem do Kunovic)
 


MŠ Komenského 539
Ulice:
Dlouhá
Dvořákova
Františkánská
Havlíčkova
Hradební
Jana Blahoslava
Jana Lucemburského
Jindřicha Pruchy
Jiráskova
Josefa Stancla
Kollárova
Komenského nám.
Krátká
Leoše Janáčka
Mariánské nám.
Masarykovo nám.
Milíčova
Mlýnská
Na Baště
Na Morávce
Na Splávku
Na Stavidle
Nádražní
Obchodní
Otakarova
Palackého nám.
Poštovní
Prostřední
Protzkarova
Růžová
Sloupského
Sojákova
Stojanova
Šromova
Tyršovo nám.
Velehradská tř.
Vodní
Všehrdova
Výpadová
V Teničkách
Zelný Trh
Žerotínova


MŠ Husova 838
Ulice:
Husova
Chelčického
J. E. Purkyně
Jana Žižky
Lipová
Menclovice
Moravní nábřeží
Moravní náměstí
Prokopa Holého
Revoluční
Stará Tenice
Svatojiřské nábřeží
Za Alejí
a část města Rybárny
 

 

MŠ 28. října 982
Ulice:
28. října
Družstevní
Dukelských hrdinů
Hudecká
K Cihelně
Kordon
Nad Rybníkem
Na Rybníku
Na Zápovědi
Pastýrna
Pod Rochusem
Pod Šibenicí
Pod Zahrady
Příčná I. - III.
Slovácká
Sokolovská
Sportovní
Stará Cihelna
Strmá
Štefánikova
Tůně
U Moravy
Verbířská
Vinohradská


MŠ Pod Svahy 1006
Ulice:
Lechova
Mojmírova
Nám. Míru
Na Nivách
Na Stráni
Okružní
Pod Svahy
Polní
Rostislavova
Stonky
Školní
U Stadionu
Tř. Maršála Malinovského (levá strana směrem do Kunovic)


MŠ Štěpnická 1111
Ulice:
Štěpnická
Zahradní
Zahrádky


MŠ 1. máje 55
Ulice:
1. Máje
Františka Kretze
Kopánky
Na Bahně
Pplk. Vladimíra Štěrby
Praporce
U Dvora
Václava Kulíška
Ve Skale
Vladislava Perutky


MŠ U Mlýna 251 (Míkovice)
Části města Vésky a Míkovice


MŠ Vřesová 50 (Sady)
Část města Sady s výjimkou ul. Jabloňová a Trnková

  1. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.

MŠ Lomená 1380 a MŠ Větrná 1063
Ulice:
Bedřicha Buchlovana
Derflanská
Jabloňová
Jaroslava Staňka
Jižní
Jordán
Konečná
Lomená
Na Hraničkách
Na Vyhlídce
Nad Špitálkami
Obrátilova
Pod Kostelem
Rudy Kubíčka
Sadová
Slunečná
Stavařská
Trnková
Větrná
Vladislava Vaculky
 

  1. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o.

MŠ Markov 416 (Jarošov)
Část města Jarošov

 


Článek 2
Účinnost
 

  

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017.

 

 

  

 

Ing. Stanislav Blaha, v.r.

starosta

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.
místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 6.12.2016
 

 

Náhled na obecně závaznou vyhlášku ve verzi PDF

Zveřejněno dne: 08.12.2016   Datum poslední aktualizace: 01.03.2017
Zodpovědná osoba: Tichá Magda