26.05.2017
1. června bude Masarykovo náměstí patřit dětem číst více
25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
17.05.2017
TOP týden v Uherském Hradišti a okolí číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Tříkrálová koleda opět zazněla také na radnici

Tento dokument je zařazen v kategorii: Město
V Uherském Hradišti začala v pátek 6. ledna letošní Tříkrálová sbírka. Jednou z prvních zastávek tří králů na koních byla už tradičně také radnice.

Organizátoři tříkrálové sbírky, kterou pořádá Oblastní Charita Uherské Hradiště, vysílají do ulic měst a obcí na Uherskohradišťsku více než tisíc koledníků. V regionu, kde se sbírka koná už poosmnácté v řadě, se bude koledovat ve dnech 6. až 13. ledna 2017.

 

 

Tři krále přivítali před radnicí členové vedení města

 

Posláním tříkrálové sbírky, je přispět na zlepšení podmínek těm, kteří měli v životě méně štěstí, anebo jsou ve stáří či nemoci odkázáni na pomoc druhých. Výtěžek Tříkrálové sbírky bude určený na přímou pomoc lidem v nouzi v našem regionu. Část prostředků půjde na opravu objektu denního centra sv. Ludmily, zajišťujícího služby pro osoby se zdravotním a mentálním postižením a na výstavbu Centra služeb pro osoby bez přístřeší v Uherském Hradišti. V loňském roce vykoledovali charitní koledníci celkem 2.241.378 korun.

Každá skupinka koledníků má svého vedoucího, který je starší 15ti let a prokazuje se průkazkou koledníka s plnou mocí. Ta jej opravňuje k nošení zapečetěné a uzavřené pokladničky, jejíž číslo se shoduje s číslem průkazky. Pokladnička má nálepku s logem Charity a číslo. Zvyk Tříkrálového koledování v českých a moravských krajích obnovila v roce 2000 Česká katolická charita (dnes Charita Česká republika), kdy nejprve na Moravě, a o rok později již po celé České republice, a začala za spolupráce farností, obecních a městských úřadů a především velkého počtu dobrovolníků organizovat Tříkrálovou sbírku.
 

Zveřejněno dne: 06.01.2017   Datum poslední aktualizace: 06.01.2017
Zodpovědná osoba: Pášma Jan