Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Výzva k podání nabídky

Tento dokument je zařazen v kategorii: Finance & ekonomika
Zastupitelstvo města Uherské Hradiště svým Usnesením č. 220/15/ZM/2016/Veřejný ze dne 5. 12. 2016 pověřuje starostu města činit úkony vedoucí k přijetí úvěru na „ kapitálové výdaje roku 2017“ ve výši 100 mil. Kč, splatného do konce roku 2022.

Při veřejné zakázce na přijetí úvěru se nebude postupovat podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, neboť dle § 29, písm. m) zadavatel není povinen zadat veřejnou zakázku v zadávacím řízení, jde-li o úvěr nebo zápůjčku.

 

Příloha: Výzva k podání nabídky „Úvěr na kapitálové výdaje v roce 2017“ (formát: pdf, velikost 1,36 MB)

 

 

 

 

Zveřejněno dne: 10.01.2017   Datum poslední aktualizace: 10.01.2017
Zodpovědná osoba: Straková Soňa