18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017

Jednací číslo: 264/16/ZM/2017 
Datum schválení: 01.03.2017 
Účinnost od-do: 01.03.2017 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
kterou se stanoví školské obvody mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
č. 1/2017,
KTEROU SE STANOVÍ ŠKOLSKÉ OBVODY MATEŘSKÝCH ŠKOL ZŘÍZENÝCH MĚSTEM
UHERSKÉ HRADIŠTĚ

 


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 27. února 2017 usnesením č. 264/16/ZM/2017 usneslo vydat na základě ustanovení § 179 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 178 odst. 2 písm. b) téhož zákona a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Stanovení školských obvodů


Školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště se stanovují takto:

 

  1. Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, p.o.

Ulice:
1. máje
28. října
Boženy Němcové
Dlouhá
Družstevní
Dukelských hrdinů
Dvořákova
Františka Kretze
Františkánská
Havlíčkova
Hradební
Hudecká
Husova
Chelčického
J. E. Purkyně
Jana Žižky
Jana Blahoslava
Jana Lucemburského
Jindřicha Pruchy
Jiráskova
Jiřího z Poděbrad
Josefa Stancla
K Cihelně
Kollárova
Komenského náměstí
Kopánky
Kordon
Krátká
Lechova
Leoše Janáčka
Lipová
Mánesova
Mariánské náměstí
Masarykovo náměstí
Menclovice
Milíčova
Mlýnská
Mojmírova
Moravní nábřeží
Moravní náměstí
Na Bahně
Na Baště
Na Morávce
Na Nivách
Na Rybníku
Na Splávku
Na Stavidle
Na Stráni
Na Zápovědi
Nad Rybníkem
Nádražní
Náměstí Míru
Náměstí Republiky
Obchodní
Okružní
Otakarova
Palackého náměstí
Pastýrna
Pod Rochusem
Pod Svahy
Pod Šibenicí
Pod Zahrady
Polní
Poštovní
Pplk. Vladimíra Štěrby
Praporce
Prokopa Holého
Prostřední
Protzkarova
Průmyslová
Příčná I. - III.
Revoluční
Rostislavova
Růžová
Sloupského
Slovácká
Sojákova
Sokolovská
Sportovní
Stará Cihelna
Stará Tenice
Stojanova
Stonky
Strmá
Svatojiřské nábřeží
Svatoplukova
Svatováclavská
Šafaříkova
Školní
Šromova
Štefánikova
Štěpnická
Třída Maršála Malinovského
Tůně
Tyršovo náměstí
U Dvora
U Moravy
U Stadionu
V Teničkách
Václava Kulíška
Ve Skale
Velehradská třída
Verbířská
Vinohradská
Vladislava Perutky
Vodní
Všehrdova
Výpadová
Za Alejí
Zahrádky
Zahradní
Zelný Trh
Žerotínova
 

Části města:
Míkovice
Rybárny
Sady s výjimkou ul. Jabloňová a Trnková
Vésky
 

  1. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště, Větrná 1063, p.o.

Ulice:
Bedřicha Buchlovana
Derflanská
Jabloňová
Jaroslava Staňka
Jižní
Jordán
Konečná
Lomená
Na Hraničkách
Na Vyhlídce
Nad Špitálkami
Obrátilova
Pod Kostelem
Rudy Kubíčka
Sadová
Slunečná
Stavařská
Trnková
Větrná
Vladislava Vaculky
 

  1. Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště-Jarošov, Pivovarská 200, p.o.

Část města

Jarošov
 

 

 

Článek 2
Závěrečná ustanovení

 

  1. Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 9/2016 ze dne 5. prosince 2016, kterou se stanoví školské obvody spádových mateřských škol zřízených městem Uherské Hradiště.
  2. Z důvodu naléhavého obecného zájmu nabývá tato obecně závazná vyhláška účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.  

starosta

 

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.

místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce: 1.3.2017

 

Náhled na verzi OZV ve formátu PDF

Zveřejněno dne: 01.03.2017   Datum poslední aktualizace: 01.03.2017
Zodpovědná osoba: Tichá Magda