26.04.2017
Ing. Antonín Seďa. 26. dubna 2017 číst více
06.04.2017
Ing. Antonín Seďa, 6. dubna 2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Ing. Antonín Seďa, 6. dubna 2017

Tento dokument je zařazen v kategorii: SamosprávaMěsto

Starost o životní prostředí je důležitá

 

Přesto, že se to často vedení radnice nelíbí, je dobře, že se občané města zajímají o své životní prostředí a kriticky hodnotí časté zásahy do zeleně. Prostě proto, že nahrazování zeleně betonem, kácení stromů ve prospěch staveb, přednost automobilové dopravy před dopravou veřejnou či neúcta k přírodě jako takové, mají negativní vliv na naše zdraví. Proto podporuji koncepční řešení životního prostředí ve městě, zahrnující nejen revitalizaci zeleně a vodních ploch, ale i zkvalitnění dostupnosti veřejné dopravy či zlepšení dopravní infrastruktury. A právě koncepční přístup a dlouhodobé vize často postrádám při řešení konkrétních problémů životního prostředí.
 

Rozumím tomu, když se podporuje bytová výstavba, ale na straně druhé je nutno dopředu řešit i problematiku dopravy, parkování, zeleně i veřejných služeb. Ano, máme územní plán včetně regulativů, máme v šuplíku mnoho studií a plánů jak problémy řešit. Ale často taháme kočku za ocas a řešíme konkrétní problematiku bez návaznosti. Máme pasporty zeleně, známe problematické zóny a řešení dopravní situace, ale ruku na srdce, kdo tyto problémy způsobil, například tím, že jsme si nákupní centra postavili uprostřed města či jsme nedořešili napojení městských komunikací.
 

Ano, podporuji aktivitu občanů ve vztahu ke svému prostředí, kde žijí a pracují. Naše město potřebuje revitalizovat stávající sídliště a areál opuštěné nemocnice, je třeba nové přemostění řeky Moravy a její zapojení do života města. A při nové výstavbě je třeba pamatovat na veřejné služby a novou zeleň. A pokud musí zeleň nakonec ustoupit nové výstavbě, pak je nutno ji nahradit a to několikrát. Nesmíme zapomínat i na vodní toky, rybníčky či slepá ramena. To jsou klenoty našeho životního prostředí, které je třeba chránit přednostně.

 

Ing. Antonín Seďa,

předseda Klubu zastupitelů za ČSSD
 

Zveřejněno dne: 06.04.2017   Datum poslední aktualizace: 07.04.2017
Zodpovědná osoba: Seďa Antonín