18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017

Jednací číslo: 280/17/ZM/2017 
Datum schválení: 10.04.2017 
Účinnost od-do: 01.05.2017 - Neomezená 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č.10/2004 o užívání symbolů města

Obecně závazná vyhláška č. 3/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č.10/2004 o užívání symbolů města

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se rozhodlo na svém zasedání dne 10. dubna 2017 usnesením č. 280/17/ZM/2017 vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1


Zrušuje se obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 10/2004 ze dne 20.12.2004 o užívání symbolů města Uherské Hradiště.

 

Článek 2


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. května 2017.

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.   

starosta

 

 

 

Ing. Zdeněk Procházka, v. r.  
místostarosta

 

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce městského úřadu: 12.04.2017
 

 

 

Náhled na OZV ve formátu PDF

Zveřejněno dne: 18.04.2017   Datum poslední aktualizace: 18.04.2017
Zodpovědná osoba: Tichá Magda