Program regenerace městské památkové zóny

Tento dokument je zařazen v kategorii: Cestovní ruchMěsto
V dokumentu je k nahlédnutí pátá aktualizace Programu regenerace schválená zastupitelstvem města 7. prosince 2015.

Mariánské náměstíProgram regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón (dále MPZ) byl ustaven vládním usnesením číslo 209 ze dne 25. března 1992 jako nástroj záchrany a rozvoje i pevně daných organizačních a ekonomických podmínek obnovy kulturních hodnot a ozdravení životního prostředí, ale také vytvoření center rozvoje podnikatelských aktivit historických jader měst a obcí. Podmínkou pro získání dotace je zejména zpracovaný a schválený program regenerace, územně plánovací a dokumentační připravenost, podíl rozpočtu města věnovaný na záchranu památek a další aktivity.

 

  

 • Program regenerace MPZ Uherské Hradiště - schválen usnesením městského zastupitelstva dne 8. prosince 1992
 • První aktualizace - schválena usnesením městského zastupitelstva dne 22. srpna 1995
 • Druhá aktualizace - schválena usnesením městského zastupitelstva č. 76/VII ze dne 7. prosince 1999
 • Třetí aktualizace - schválena usnesením městského zastupitelstva č. 227/16/Z/2008I ze dne 8. prosince 2008
 • Čtvrtá aktualizace - schválená usnesením zastupitelstva města ze dne 20. června 2011, číslo usnesení 74/5/ZM/2011

Program regenerace MPZ Uherské Hradiště je souborem účelově zaměřených, veřejně prospěšných opatření, směřujících k záchraně a zachování historicky nejcennějších částí města a k jejich revitalizaci.

 

Hlavními cíli programu jsou:

 1. neodkladné práce na záchranu ohrožených objektů a souborů,
 2. obnova systémů technické infrastruktury,
 3. podněcování oprav, rekonstrukcí a pravidelné údržby,
 4. usměrňovaní způsobů využití objektů,
 5. péče o urbanistickou a architektonickou úroveň prostředí a zachování historického charakteru města,
 6. rekonstrukce a úpravy vnějších prostranství, ulic, náměstí a parků včetně jejich vybavení drobnou architekturou,
 7. zřizování dopravně zklidněné a pěší zóny,
 8. zastavení vylidňování MPZ,
 9. osvěta podněcující zájem obyvatel podílet se na regeneraci,
 10. budování informačního systému o území a památkách,
 11. zvyšování podílu a zájmu města na záchraně památek,
 12. věcná a časová koordinace regeneračního procesu.

 

Program regenerace MPZ (5. aktualizace) (formát: pdf; velikost 1,82 MB) + přílohy (formát: zip; velikost 17,1 MB)

Zveřejněno dne: 07.03.2017   Datum poslední aktualizace: 07.03.2017
Zodpovědná osoba: Hradilová Libuše