18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011

Jednací číslo: 2/2011 
Datum schválení: 20.06.2011 
Účinnost od-do: 09.07.2011 - Neomezená 
Plánovaná revize: 09.07.2011 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č.2/2011 ze dne 20. 6. 2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 3/2010 o místním poplatku ze psů a obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu

 


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 20.06.2011 usnesením č. 79/5/ZM/2011 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek I


Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 3/2010 o místním poplatku ze psů se mění takto:
- v článku 6 se odstavec 5 zrušuje.


Článek II


Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu se mění takto: - v článku 6 se odstavec 4 zrušuje.


Článek III


Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 


 

 

 

Květoslav Tichavský, v. r.

starosta

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.

místostarosta


 
Vyvěšeno na úřední desce dne: 24. 06. 2011
 

Zveřejněno dne: 09.07.2011   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda