18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 4/2003

Jednací číslo: 4/2003 
Datum schválení: 25.08.2003 
Účinnost od-do: 15.09.2003 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Provozní řád rozhledny na Rovnině

 

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,

kterou se vydává

PROVOZNÍ ŘÁD ROZHLEDNY NA ROVNINĚ

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště vydalo na svém zasedání dne 25. srpna 2003 podle ustanovení paragrafů 10, písmen a) a c) a v souladu s ustanovením paragrafu 84 odst. 2 písmene i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku.

 

Článek 1

 

Rada města Uherské Hradiště schválila na své schůzi dne 8.července 2003 provozní řád rozhledny v lokalitě Rovnina v katastrálním území Mařatice. Ten se vydává a zároveň vyhlašuje touto obecně závaznou vyhláškou. Jeho znění následuje:

 

PROVOZNÍ ŘÁD ROZHLEDNY

 

 1. Rozhledna Uherské Hradiště – Rovnina slouží veřejnosti bezplatně. Rozhledna je provozována bez obsluhy. Rozhledna je přístupná pouze od 1. dubna do 31. října denně (dále jen „provozní doba“).
   
 2. Mimo provozní dobu je vstup přísně zakázán. Rozhledna je v době uzavření uzamčena.
   
 3. Vyhlídka se koná na vlastní odpovědnost a nebezpečí. Na schodišti a horním ochozu rozhledny může najednou pobývat maximálně 25 osob.
   
 4. Vstup dětí do 12 let je povolen jen v doprovodu osoby starší 18 let.
   
 5. Návštěvníci jsou povinni vystupovat a sestupovat pouze po označeném schodišti.

Je zakázáno:

 • vyklánění se,
 • lezení po jiných k tomu neurčených částech konstrukce,
 • úmyslné rozhoupávání rozhledny,
 • ničení a poškozování konstrukcí, stavby a zařízení,
 • násilně vstupovat do objektu,
 • kouření, pití alkoholu a odhazování jakýchkoliv předmětů ze schodiště a ochozu při výstupu, sestupu a pobytu na ochozu rozhledny i nástupním prostoru rozhledny.
 1. Na rozhlednu není povolen vstup osobám podnapilým a osobám pod vlivem návykových látek. Dále není povolen vstup se psy a jinými zvířaty.
   
 2. Vstup na rozhlednu je za nepříznivých povětrnostních podmínek (jako je námraza, sníh, silný vítr, déšť, zhoršená viditelnost) zakázán. Rovněž je zakázáno se při bouřce zdržovat v objektu rozhledny. Pokud návštěvník za těchto nepříznivých podmínek na rozhlednu vstoupí, činí tak zcela na svoji vlastní odpovědnost a provozovatel rozhledny neručí za škody na jeho zdraví či životě.
   
 3. Návštěvníkům se zakazuje vstupovat na část stožáru určenou pro umístění technologických zařízení společnosti Eurotel.
   
 4. V případě mimořádných události volejte Městskou policii, tel. 572 525 500 nebo 156.
   
 5. Porušení tohoto provozního řádu může být hodnoceno jako přestupek, pokud nezavdá příčinu k přísnějšímu postihu. – 1)
   

Článek 2

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 15. září 2003.

 

Pozn.: 1) - zákon ČNR č. 200/1990 Sb., o přestupcích ve znění pozdějších předpisů

 • zákon č.140/1961 Sb., trestní zákon ve znění pozdějších předpisů
Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda