18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 3/2008

Jednací číslo: 3/2008 
Datum schválení: 13.10.2008 
Účinnost od-do: 01.11.2008 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel:  
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 3/2008 ze dne 13.10.2008 o zrušení některých obecně závazných vyhlášek

Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště

o zrušení některých obecně závazných vyhlášek
 

 

Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se usneslo vydat na svém zasedání dne 13. října 2008 na základě §10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Článek 1

 

Obecně závazná vyhláška č. 5/2001 ze dne 24. 4. 2001 O vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu rozvoje bydlení“ na území města Uherské Hradiště ve znění obecně závazných vyhlášek č. 8/2002 ze dne 1. 10. 2002 a č. 1/2005 ze dne 28. 2. 2005 se zrušuje.

 

Článek 2

 

Obecně závazná vyhláška č. 8/97 ze dne 4. 11. 1997 O vytvoření a použití účelového fondu města v rámci Programu poskytování státních půjček na opravu bytového fondu pro rok 1997 určeného pro obce postižené záplavami a o postupu poskytování úvěrů vlastníkům obytných budov a bytů poškozených živelnou pohromou – záplavou ve znění obecně závazných vyhlášek č. 2/99 ze dne 26. 1. 1999, č. 7/99 ze dne 5. 10. 1999 a č. 7/2002 ze dne 1. 10. 2002 se zrušuje.

 

Článek 3

Účinnost

 

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 11. 2008.

 

 

 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta

 

Květoslav Tichavský, v. r.

místostarosta

 

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda