Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 7/2006

Jednací číslo: 7/2006 
Datum schválení: 09.05.2006 
Účinnost od-do: 31.05.2006 - Neomezená 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel: OD 
O zrušení nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací

 

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

ze dne 9. května 2006 

O zrušení nařízení o zajištění schůdnosti místních komunikací

 

Rada města Uherské Hradiště se usnesla na své schůzi dne 9. května 2006 podle § 102, odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů vydat toto nařízení:


Článek 1

 

Nařízení města Uherské Hradiště č. 10/2000 O ZAJIŠTĚNÍ SCHŮDNOSTI MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ ze dne

14. listopadu 2000

se zrušuje.


 

Článek 2

 

Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení.
 

 

 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta

 

Evžen Uher, v. r.

místostarosta

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 03.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda