Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 6/2007

Jednací číslo: 6/2007 
Datum schválení: 27.11.2007 
Účinnost od-do: 18.12.2007 - Neomezená 
Plánovaná revize: 08.12.2011 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel:  
Nařízení města, kterým se zrušuje Nařízení č. 6/2004 - O zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování

 

Rada města Uherské Hradiště se na své schůzi dne 27. listopadu 2007 podle ustanovení § 11 a § 102 odstavec 2 písmeno d) 128/2000, o obcích (obecní zřízení) usnesla vydat toto nařízení:

 

Článek 1

  1. Nařízení města Uherské Hradiště č. 6/2004 o zákazu některých druhů paliv pro malé spalovací zdroje znečišťování ze dne 12. října 2004 se zrušuje. 

Článek 2

  1. Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým dnem po dni vyhlášení.

 

 

Květoslav Tichavský, v. r.

místostarosta
 

Evžen Uher, v. r.

místostarosta 

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 03.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda