Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Nařízení města č. 1/2008

Jednací číslo: 1/2008 
Datum schválení: 18.11.2008 
Účinnost od-do: 01.01.2009 - Neomezená 
Plánovaná revize: 31.12.2012 
Typ předpisu: Nařízení města 
Zpracovatel:  
Nařízení města Uherské Hradiště č. 1/2008 ze dne 18.11.2008 o zrušení vyhlášky okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 9 ze dne 25. dubna 1993 a nařízení okresního úřadu v Uherském Hraadišti č.2/1996 ze dne 13. května 1996

NAŘÍZENÍ MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ

O ZRUŠENÍ VYHLÁŠKY OKRESNÍHO ÚŘADU V UHERSKÉM HRADIŠTI Č. 9 ZE DNE 25. DUBNA 1993 A NAŘÍZENÍ OKRESNÍHO ÚŘADU V UHERSKÉM HRADIŠTI Č. 2/1996 ZE DNE 13. KVĚTNA 1996

 

Rada města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 18. listopadu 2008 usnesla vydat na základě § 11 a § 102 odst. 2 písmeno d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 77 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a § 32 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

 

 

Článek 1

 

Zrušuje se vyhláška Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 9 ze dne 25. dubna 1993, o zákazu sběru hlemýždě zahradního (Helix pomatia L.).

 

 

Článek 2

 

Zrušuje se nařízení Okresního úřadu v Uherském Hradišti č. 2/1996 ze dne 13. května 1996, o stanovení mimořádných opatření k ochraně lesa proti hmyzím škůdcům.

 

 

Článek 3

Účinnost

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dne 1. ledna 2009.

 

 

Květoslav Tichavský, v. r.

místostarosta

 

Ing. Libor Karásek, v. r.

starosta

Zveřejněno dne: 01.12.2010   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tykalová Kateřina