Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Ověřování podpisů a listin (vidimace a legalizace)

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Vidimace = shoda opisu/kopie s předloženou listinou Legalizace = ověření pravosti podpisu

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Vidimace - vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou.

 

Legalizace - legalizací se ověřuje, že žadatel o legalizaci listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis uznal za vlastní.

  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Fyzická osoba, která žádá o vidimaci nebo legalizaci. 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Vidimace a legalizace se provádí na žádost, žadatel se dostaví osobně.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště 

- Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů, (Protzkarova 33, dv. č. 229, 230)

- Právní odbor, oddělení právní (Masarykovo nám. 19, dv.č.124)

Vidimaci a legalizaci provádí kterýkoliv krajský úřad, obecní úřad obce s rozšířenou působností, obecní úřad, újezdní úřad, držitel poštovní licence nebo Hospodářská komora České republiky.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

 

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.

  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

V případě legalizace je třeba, aby fyzická osoba, která o legalizaci žádá, prokázala svou totožnost.

Jde-li o občana ČR, je nutno předložit občanský průkaz nebo cestovní doklad.

Jde-li o cizince, je nutno předložit průkaz o povolení k pobytu, cestovní doklad nebo průkaz totožnosti občana členského státu EU.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatek za vidimaci = Kč 30,-- za každou i započatou stránku.

 

Správní poplatek za legalizaci = Kč 30,-- za každý podpis.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Ihned. 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

V případě vidimace žadatel listinu, která má být ověřena pořizuje na své náklady, tzn. přinese s sebou kopii listiny, která má být ověřena nebo pořízení fotokopie úřadem uhradí dle Směrnice tajemníka Městského úřadu Uherské Hradiště k provedení zákona č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

a o změně některých zákonů

  

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 21/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu a o změně některých zákonů

Vyhláška č. 36/2006 Sb., o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

  

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz

 

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz

    

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.06.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena