Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Ověřování matričních dokladů pro použití v cizině

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Apostille, Superlegalizace

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Městský úřad Uherské Hradiště, jako úřad s rozšířenou působností, provádí na žádost ověřování převážně:

 

- rodných, oddacích a úmrtních listů,

- vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství,

- vysvědčení o právní způsobilosti ke vstupu do registrovaného partnerství,

 

které byly vydány pro použití v cizině, a to matričními úřady, které spadají do správního obvodu Uherského Hradiště.

 

Pokud jsou matriční doklady vydány pro použití ve státě, se kterým nemá ČR dvoustrannou smlouvu o uznávání dokladů, je nutno tyto doklady ověřit tvz. Apostille popř. superlegalizace.

 

V případě, že je nutná Apostille:

- žadatel doklady vydané matričním úřadem Uherské Hradiště ověřuje u Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně (Odbor právní a Krajský živnostenský úřad). Následně je pak takto ověřený doklad nutno ověřit na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze.

nebo

- žadatel doklady vydané matričním úřadem ve správním obvodu Uherského Hradiště ověřuje u matričního úřadu Uherské Hradiště nebo přímo u Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně (Odbor právní a Krajský živnostenský úřad). Následně je pak takto ověřený doklad nutno ověřit na Ministerstvu zahraničních věcí v Praze.
 

V případě superlegalizace je nutné doklad ověřený Apostille dále ověřit na Velvyslanectví toho státu, kde budou doklady použity.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Fyzická osoba, jíž se doklad, který se ověřuje, týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Předložení dokladu, který je třeba ověřit.  

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Předložit doklad, který je třeba ověřit. 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště  

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

  

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá  8,00 - 13,00  hod.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Doklad, který je třeba ověřit.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za ověření dokladu pro použití v cizině se neplatí žádný správní poplatek.


Apostille na Ministerstvu zahraničních věcí = Kč 100,-- KOLKOVOU ZNÁMKOU!!!
  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

Adresa MZV ČR v případě Apostille:

 

Ministerstvo zahraničních věcí ČR

Hradčanské náměstí 5

110 00 Praha

(Toskánský palác)

 

Tel. 244 182 188

 

Úřední hodiny:

 

po a st    8.00 - 12.00; 13.30 - 17.00

út a pá    8.00 - 12.00

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

  

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz
 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.06.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena