Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Zjištění hodiny narození

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Zjištění hodiny narození

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Osoby narozené v obci Uherské Hradiště, v částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady nebo Míkovice a v obcí Podolí a Popovice.

 

Sbírky listin, kde jsou údaje o hodině narození uvedeny, jsou vedeny od roku 1958, do této doby existují pouze opisy matrik, do kterých se údaj o hodině narození neuváděl.

Údaj o hodině narození je uveden až ve sbírce listin cca od roku 1962 - 1969.

Porodnice Uherské Hradiště zapisovala hodinu narození od roku 1962.

Lidé narození v letech 1974 - 1975 záznamy bohužel nezjistí, neboť jejich sbírky listin byly zničeny při povodních a nahradily je pouze opisy matričních knih, které tento údaj neobsahují.

  

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žádost o zjištění hodiny narození je možno podat osobně na Krajském úřadu ve Zlíně nebo zaslat poštou na adresu - Krajský úřad Zlínského kraje, Odbor právní a Krajský živnostenský úřad, oddělení státní občanství a přestupků, tř. Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín.

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Krajský úřad Zlínského kraje ve Zlíně

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

oddělení státní občanství a matrik

tř. Tomáše Bati 21

Zlín

PSČ 760 01

  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o zjištění hodiny narození je k dispozici na krajském úřadě nebo na webových stránkách města Úřad online

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za zjištění hodiny narození je stanoven správní poplatek Kč 50,-.

 

Správní poplatek lze uhradit:

- osobně - úhrada na místě při podání žádosti

- poštou - poštovní poukázkou - č.ú. 2786182/0800, var. symbol 6010600002

            - bankovním převodem - č.ú. 2786182/0800, var. symbol 6010600002
 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb. 

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád.

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů  

(informace uveřejněny dle informaci webových stránek Krajského úřadu Zlínského kraje ve Zlíně)

  

26. Kontaktní osoba

 

Bc. Hana Horčičková, kancelář. č. 938, tel. 577 043 560, hana.horcickova@kr-zlinsky.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

27.4.2016

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 28.04.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena