Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Zvláštní matrika

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Narození, uzavření manželství a úmrtí občanů ČR, ke kterým došlo v cizině

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Matriční knihy, do kterých se zapisuje narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtí státních občanů ČR, ke kterým došlo v cizině, vede Úřad městské části Brno-střed (dále jen "zvláštní matrika").


Do zvláštní matriky se zapisují narození, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství a úmrtní státních občanů ČR, ke kterému došlo na:

 

- území cizího státu,

- zastupitelském úřadu ČR,

- námořním plavidle nebo v letadle mimo území ČR,

- místě, které nepatří pod pravomoc žádného státu.

 

Do zvláštní matriky se zapisují dále manželství, která byla v případě, že byl život snoubence přímo ohrožen, uzavřena před:

 

- velitelem námořního plavidla plující pod státní vlajkou ČR

- velitelem letadla zapsaného v leteckém rejstříku v ČR

- velitelem vojenské jednotky ČR v cizině

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žádost o zápis do zvláštní matriky sepisuje matrikářka s oprávněnou osobou, která k žádosti doloží požadované doklady.
   

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Žádost o zápis do zvláštní matriky se podává u:

 

- zastupitelského úřadu ČR

- kteréhokoli matričního úřadu

- krajského úřadu, před nímž občan složil státoobčanský slib nebo učinil prohlášení o nabytí státního občanství ČR

 

a připojí k ní:

 

- cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, která má být zapsána do zvláštní matriky

- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká

- další potřebné doklady

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště  

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

PSČ 686 01

  

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.

  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

K žádosti o zápis do zvláštní matriky se připojí:

 

- cizozemský matriční doklad, který se týká matriční události, která má být zapsána do zvláštní matriky

- doklad o státním občanství ČR osoby, které se zápis týká

- další potřebné doklady

 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Formuláře k zápisu do zvlášní matriky jsou k dispozici na Odboru dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů, Městského úřadu Uherské Hradiště - vyplňují se s matrikářkou. 

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Není stanoven žádný správní poplatek.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Zvláštní matrika provede zápis do 30 dnů po obdržení podkladů. 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon 89/2012 Sb., občanský zákoník
 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

  

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz
 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.06.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena