Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Druhopisy matričních dokladů

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Vyhotovení druhopisů matričních dokladů (rodný list, oddací list, úmrtní list)

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Rodným listem se prokazuje narození.

Oddacím listem se prokazuje uzavření manželství.

Úmrtním listem se prokazuje úmrtí.

 

Vystavení druhopisů matričních dokladů (rodného listu, oddacího listu nebo úmrtního listu) pro osoby narozené, zemřelé nebo osoby, které uzavřely sňatek v obci Uherské Hradiště a částech Mařatice, Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady nebo Míkovice a v obcích Podolí, Popovice. 

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

- fyzická osoba, které se zápis týká, člen její rodiny (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozenci a dále zmocněncům těchto osob 

- oprávněné osoby státních orgánů nebo orgánů územních samosprávných celků pro úřední potřebu nebo výkon přenesené působnosti

- oprávněné osoby statutárních orgánů církví, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949

- fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků

 

Matriční úřad vydá školským zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a střediskům výchovné péče rodný list fyzické osoby umístěné v těchto zařízeních.

 

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

  

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Osoba oprávněná se dostaví na matriku Uherské Hradiště, požádá o vydání matričního dokladu a zaplatí správní poplatek.
O vydání matričního dokladu lze požádat i písemně.

 

Požádá-li oprávněná fyzická osoba o vydání  druhopisu matričního dokladu prostřednictvím zmocněnce, musí být její podpis na plné moci úředně ověřen.

  

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti o vydání matričního dokladu osobně na matrice nebo písemně.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a ostatních dokladů

Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

 

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

- průkaz totožnosti žadatele

 

- popř. písemnost prokazující uplatnění práv fyzické osoby před orgány státu nebo orgány územních samosprávných celků, plnou moc atd.
 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o vydání matričního dokladu je k dispozici na matrice nebo na webových stránkách Úřad on-line

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Za vydání druhopisu matričního dokladu je stanoven správní poplatek Kč 100,-

 

Správní poplatek se hradí při podání žádosti.

 

Správní poplatek se hradí na matrice.
  

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Druhopis matričního dokladu je vystaven do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 301/2000 Sb.  

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

  

26. Kontaktní osoba

 

Božena Světničková, DiS., tel. 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz
 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.06.2016

  

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Světničkova Božena