Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Úmrtí

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Vyhotovení úmrtního listu při úmrtí osoby

4. Základní informace k životní situaci

 

Vystavení úmrtního listu zemřelého, kdy místo úmrtí bylo v obci Uherské Hradiště, v částech Mařatice,
Jarošov, Rybárny, Vésky, Sady, Míkovice a v obcích Podolí, Popovice.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

- členové rodiny zemřelého (tj. manžel, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci), sourozenci zemřelého a dále zplnomocnění těchto osob

- fyzická osoba, která prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osoba, která je vypravitelem pohřbu

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Poskytovatel zdravotních služeb je povinen oznámit matričnímu úřadu úmrtí do 3 pracovních dnů od prohlídky těla zemřelého nebo provedení pitvy.

Matriční úřad vydá úmrtní list do 30 dnů ode dne obdržení listu o prohlídce mrtvého od poskytovatele zdravotních služeb.

   

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Po zápisu do matriční knihy je vystaven úmrtní list, který je zasílán do vlastních rukou vyřizovatele pohřbu.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště 

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Odbor dopravních a správních agend

oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

Protzkarova 33

686 01  Uherské Hradiště

 

Úřední dny:

po   8,00 - 17,00 hod.

út   8,00 - 14,00 hod.

st   8,00 - 17,00 hod.

čt   8,00 - 14,00 hod.

pá   8,00 - 13,00 hod.

           

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Průkaz totožnosti oprávněné osoby. 

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Vystavení prvního úmrtního listu zemřelého je od správního poplatku osvobozeno.


Za vydání každého dalšího úmrtního listu je stanoven správní poplatek Kč 100,-.

 

Poplatek za vydání druhopisu úmrtního listu lze uhradit přímo na matrice.
 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Do 30 dnů ode dne obdržení pokladů o úmrtí. 

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Jméno, příjmení, adresa trvalého pobytu vyřizovatele pohřbu + osobní vztah k zemřelému.  

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 207/2001 Sb., kterou se provádí zákon 301/2000 Sb.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend, oddělení matrik, evidence obyvatel a osobních dokladů

 

26. Kontaktní osoba

 

Zdislava Kadeřábková, tel. 572 525 810, zdislava.kaderabkova@mesto-uh.cz 

 

Božena Světničková, DiS., tel 572 525 809, bozena.svetnickova@mesto-uh.cz

 

  

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2014

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

16.08.2016

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 16.08.2016
Zodpovědná osoba: Kadeřábková Zdislava