18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012

Jednací číslo: 2/2011 
Datum schválení: 06.02.2012 
Účinnost od-do: 08.02.2012 - Neomezená 
Plánovaná revize: 23.02.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 2/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 6. 2. 2012 usnesením č. 144/9/ZM/2012 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a článkem IX. zákona č. 458/2011 Sb., o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek I
Předmět úpravy

 

Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 6/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj, koncový interaktivní videoloterní terminál a herní místo lokálního herního systému ze dne 5. 12. 2011 se zrušuje.


Článek II
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti pro naléhavý obecný zájem dnem vyhlášení.


 

 

 

Květoslav Tichavský, v. r.

starosta

 

 

Ing. Stanislav Blaha, v. r.
místostarosta

 

 

 

Vyvěšeno na úřední desce dne: 8. 2. 2012

Zveřejněno dne: 08.02.2012   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda