Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Vydání výpisu z rejstříku trestů

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa

 

4. Základní informace k životní situaci
 • Na písemnou žádost osoby, jejíž totožnost byla ověřena, se vydá výpis z Rejstříku trestů týkající se této osoby.
  Ve výpisu jsou uvedena dosud nezahlazená odsouzení, včetně údajů o průběhu výkonu uložených trestů a ochranných opatření, pokud se podle zákona na pachatele nehledí, jako by nebyl odsouzen.
 • Výpis z rejstříku trestů pro právnickou osobu
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat
 • Každá fyzická osoba starší 15 let věku. 
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace
 • Občan se musí dostavit osobně na příslušné pracoviště s originálem platného průkazu totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), který obsahuje fotografii žadatele.
  Výpis z Rejstříku trestů lze vydat na počkání prostřednictvím systému CzechPOINT osobě, které se výpis týká. Na základě podepsané písemné žádosti (je generována systémem CzechPOINT) je tato elektronicky odeslána do registru Rejstříku trestů, který odpoví buď:
   
  • Předáním výpisu
   V tomto případě se výpis vytiskne, doplní ověřovací doložkou a zkompletuje. Žadatel zaplatí za celý výpis správní poplatek ve výši 100 Kč.
    
  • Informací, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky
   V případě, že žádost nemohla být vyřízena elektronicky, lze požádat o manuální zpracování. Žadatel obdrží listinu, tzv. tiket, kde je vytištěno číslo podání a instrukce, jakým způsobem si vyřízenou žádost vyzvednout. Žadatel se po době uvedené v tiketu (zpravidla 30 minut nebo 3 dny) dostaví s tiketem buď na pracoviště, kde mu byl tiket vydán, nebo obecně na jakékoliv pracoviště CzechPOINT. Na základě čísla tiketu a dokladu totožnosti je vydán manuálně vyřízený výpis. Žadatel zaplatí správní poplatek ve výši 100 Kč. 
    
 • O výpis z RT je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci.
  V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc) a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním dokladem.
  Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů (typ souboru: pdf, velikost: 859 kB) 
7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace
 • Návštívit kontaktní místo Czech POINT. 
8. Na které instituci životní situaci řešit
9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště

Pracoviště Czech POINT:

 • Podatelna, informace - Masarykovo nám. 19; tel. 572 525 111; e-mail: jana.kolarova@mesto-uh.cz 
  • Po 8:00 - 17:00
   Út 8:00 - 15:30
   St 8:00 - 17:00
   Čt 8:00 - 15:00
   Pá 8:00 - 14:00
    
 • Právní odbor - Masarykovo nám. 19 (kanc. ověřování listin a podpisů); tel. 572 525 304; e-mail: vladimira.halodova@mesto-uh.cz
  • Po 8:00 - 17:00
   Út 8:00 - 14:00
   St 8:00 - 17:00
   Čt 8:00 - 14:00
   Pá 8:00 - 13:00
    
 • Odbor dopravních a správních agend - Protzkarova 33 (potraviny Hradišťanka) tel. 572 525 814; e-mail: katerina.luckova@mesto-uh.cz
  • Po 8:00 - 17:00
   Út 8:00 - 14:00
   St 8:00 - 17:00
   Čt 8:00 - 14:00
   Pá 8:00 - 12:00 
10. Jaké doklady je nutné mít s sebou
 • Platný průkaz totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas, průkaz o povolení pobytu cizince apod.), který obsahuje fotografii žadatele.  
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 • Žádost vyplňuje pracovník kontaktního místa Czech POINT přímo se žadatelem.
 • V případě žádosti prostřednictvím zmocněnce je nutné předložit úředně ověřenou plnou moc pro daný účel (nelze využít tzv. "generální" plnou moc).
  Vzor plné moci pro výpis z Rejstříku trestů (typ souboru: pdf, velikost: 859 kB)
12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit
 • Správní poplatek za vydání výpisu z rejstříku trestů činí 100 Kč a platí v hotovosti při převzetí výpisu.  
13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení
 • Elektronický výpis se vydává na počkání.
 • V případě manuálního zpracování je lhůta 30 min, popř. 3 dny.  
 • Lhůta na vyžádání může být až 30 dnů.  
14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

Další účastníci postupu nejsou stanoveni. 

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

Další činnosti nejsou stanoveny.

  

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Lze využít elektronické služby Rejstříku trestů Praha. Nutnost vlastnit kvalifikovaný certifikát.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, v platném znění.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích. 

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Není možné podat opravný prostředek. 

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce nejsou zákonem stanoveny. 

 

21. Nejčastější dotazy

 

Nejčastější dotazy a odpovědi naleznete jsou k dispozici na www.czechpoint.cz.

 

22. Další informace

 

Podrobné informace týkající rejstříku trestů naleznete na stránkách Rejstříku trestů Praha

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
24. Související životní situace a návody, jak je řešit
25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor organizační správy a informatiky Městského úřadu Uherské Hradiště. 

 

26. Kontaktní osoba

 

Jindřich Stašek , tel. 572525135, email: jindrich.stasek@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2012  

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

13.07.2015  

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

Bez časového omezení. 

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 09.09.2015
Zodpovědná osoba: Stašek Jindřich