Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Žádost o vystavení digitální karty řidiče

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Vystavení digitálních karet pro řidiče, kteří místně přísluší dle trvalého pobytu spadající pod obec s rozšířenou působností Uherské Hradiště.
 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

 • Fyzická osoba s trvalým pobytem na území ČR, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného ČR pro některou ze skupin řidičského oprávnění B+E, C, C+E,D,D+E.
   
 • fyzická osoba – cizinec, nebo občan EU, který je držitelem platného ŘP vydaného ČR nebo jiným členským státem EU pro některou ze skupin řidičského oprávnění /viz. výše/. Tato osoba musí doložit, že má na území ČR trvalý nebo dlouhodobý pobyt, resp. obvyklé bydliště, kterým se rozumí pobyt v ČR trvající nejméně 185 dní v kalendářním roce, a to z důvodu osobních či profesních vazeb osoby k území ČR.
   
 • Občan třetí země – osoba, která je držitelem platného řidičského průkazu vydaného v ČR nebo jiném členském státu EU pro skupiny ŘO /viz. výše/, a platný doklad o trvalém nebo dlouhodobém pobytu v ČR.
6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Žádost o vydání karty se podává na předepsané žádosti, kterou vyplní žadatel přímo na místě na příslušné pověřené obci v místě trvalého bydliště. 
 

 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Osobním podání žádosti.
      

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023 Uherské Hradiště. 
 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Na Městském úřadě, odboru dopravních a správních agend  se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.

Žádost o výměnu karty řidiče se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, na druhém podlaží vlevo dveře

č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.

       

Úřední dny k podání žádosti:

 po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

 • Platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas.
 • Řidičský průkaz 
 • Pokud žádatel žádá o výměnu z důvodu končící platnost či jiného důvodu i kartu řidiče.  
 • Jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min.160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti.

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Vyplněný formulář  "Žádost o vydání karty řidiče", k dispozici v místě podávání žádosti.
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatek je 700,- Kč, dle z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění.

Platba se provádí v hotovosti , nebo platební kartou na přepážce.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Karta je k vyzvednutí připravena za 15 dnů ode dne podání žádosti, v případě reklamace (bez změn údajů) je karta k vyzvednutí za 5 pracovních dnů.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Nařízení Rady EHS 3821/85 (ve znění následujících novel zejm. Nařízení Rady ES 1360/2002), zákon č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 56/2001 Sb.

 

18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend Města Uherské Hradiště.

 

26. Kontaktní osoba

 

Tvrdoň Antonín, vedoucí oddělení registru řidičů a vozidel tel. 572 525 561, email: antonin.tvrdon@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

9.5.2016

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Žádost o vydání karty lze podat i v zastoupení, ale vzhledem k náročnosti, správnosti a doplňujícím údajům se tento postup nedoporučuje.  

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 10.05.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín