Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Žádost o vydání průkazu profes.způsobilosti řidiče

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Žádost o vydání průkazu profesní způsobilosti řidiče

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Profesní způsobilosti řidiče-dále jen PZŘ (PZŘ se od 19.1.2013 se vyznačuje do řidičského průkazu )  se vydá řidiči, který:

  • žádá o vydání nového řidičského průkazu za ztracený, odcizený nebo poškozený /aniž by mu propadla platnost posledního školení
  • žádá o vydání nového řidičského průkazu za stávající platné osvědčení o profesní způsobilosti řidiče,
  • žádá o vydání nového řidičského průkazu po absolvování vstupní školení dle z.č. 247/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisu.
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Osoba - žadatel o výměnu řidičského průkazu s vyznačením profesní způsobilosti.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podání žádosti a doložením níže upřesněným dokladů a podkladů.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Žadatel se musí dostavit na příslušný obecní úřad obce s rozšířenou

působností v místě trvalého bydliště žadatele a podat vyplněný formulář "Žádost o PZŘ".

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, Revoluční 1023, Uherské Hradiště.

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Na Městském úřadě, odboru dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.

Žádost o výměnu, nebo vydání PZŘ se podává na oddělení registru řidičů a vozidel, ve třetím podlaží vlevo dveře č. 311, telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.      

Úřední dny k podání žádosti:

po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00

 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele, jedna fotografie o rozměrech 3,5 x 4,5 cm na papíru s min. 160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti o PZŘ.  


 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o udělení profesní způsobilosti řidiče (podepíše se při podání žádosti na přepážce), ke stažení zde.
Potvrzení o provedeném pravidelném školení v celkovém počtu 35 hodin.

V případě vydání první PZŘ, potvrzení o absolvování vstupního školení - "o absolvované výuce a

výcviku" a potvrzení o vykonané zkoušce.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatek je stanoven na 200,-Kč z. č. 634/2004 Sb. zákona správních poplatcích. V případě zápisu do řidičského průkazu 50,-Kč. 

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Jsou-li splněny podmínky pro udělení PZŘ, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností řidičský průkaz s vyznačením profesní způsobilosti do 20 dnů ode dne podání žádosti.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Dle z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel.
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Vyhl. 167/2002 Sb.

Vyhl. 156/2008 Sb

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

Na základě žádosti, se tato profesní způsobilost zapisuje do řidičského průkazu harmonizačním kódem 95 xx.xx.xxxx . profesní průkaz se již nevydá, nejedná-li se o držitele řidičského průkazu jiného členského státu nebo švýcarské konfederace. 

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

  

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend Města Uherské Hradiště.

 

26. Kontaktní osoba

 

Tvrdoň Antonín, vedoucí odd. registru řidičů a vozidel

tel. 572 525 561, email: antonin.tvrdon@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2012 

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

9.5.2016

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

Vyzvednout doklad je možno buď osobně, nebo na ověřenou plnou moc.
 

 

Zveřejněno dne: 06.05.2016   Datum poslední aktualizace: 11.05.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín