Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správa
Žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Mezinárodní řidičský průkaz se vydá držiteli národního řidičského průkazu při cestě do zahraničí na  

základě písemné žádosti jsou vydávány dva druhy:

  •  podle Úmluvy o silničním provozu /Vídeň 1968/
  •  podle Úmluvy o silničním provozu /Ženeva 1949/
5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Osoba - žadatel o vydání mezinárodního řidičského průkazu.
  

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

Podkladem pro vydání mezinárodního řidičského průkazu je žádost o vydání mezinárodního řidičského průkazu. K žádosti musí být přiložen platný doklad totožnosti žadatele, jedna fotografie o rozměrech  

3,5 x 4,5 cm na papíru s min. 160 g/m², aktuální a odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti, řidičský průkaz.
   

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Žadatel osobně. Mezinárodní řidičský průkaz se zpravidla vydává na počkání, nebrání-li tomu jiné okolnosti.

 

8. Na které instituci životní situaci řešit

 

Městský úřad, odbor dopravních a správních agend, Revoluční 1023 Uherské Hradiště.
 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Na Městském úřadě, odboru dopravních a správních agend se sídlem ul. Revoluční 1023 v Uherské Hradišti.

Žádost o výdání mezinárodního řidičského průkazu se podává na oddělení registru řidičů a vozidel,
na druhém podlaží vlevo dveře č. 311., telefon 572 525 565 nebo 572 525 566.

       

Úřední dny k podání žádosti:

po 8.00 – 17.00
út na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
st 8.00 – 17.00
čt na základě objednávky v rezervačním systému - evidence řidičských oprávnění
pá 8.00 – 12.00

  

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

Platný doklad totožnosti žadatele, v případě ztráty OP, potvrzení o odcizení nebo ztrátě + pas,
řidičský průkaz.  

 

11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o mezinárodní řidičský průkaz je k dispozici ke stažení zde nebo na odd. řidičských průkazů.
 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Správní poplatky jsou stanoveny v ,,POLOŽCE 26 písm. h)" z.č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích v platném znění.

Vydání mezinárodního řidičského průkazu je zpoplatněno 50,- Kč.

Správní poplatek je splatný při podání žádosti. Hradí se v hotovosti při podání žádosti, nebo platební kartou na přepážce.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Jsou-li splněny podmínky pro vydání mezinárodního řidičského průkazu, vydá příslušný pověřený obecní úřad obce s rozšířenou působností mezinárodní řidičský průkaz nejpozději do 20 dnů ode dne podání žádosti o vydání řidičského průkazu, pokud tomu nebrání jiné okolnosti je možnost vystavení na počkání.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

Dle ust. § 111 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích.
 

18. Jaké jsou související předpisy

 

Vyhláška č. 31/2001 Sb.

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

21. Nejčastější dotazy
 
Může vyzvednout mezinárodní řidičský průkaz jiná osoba v zastoupení ?

Nelze. Na přepážce je nutné vlastnoručně podepsat mezinárodní řidičský průkaz. V zastoupení lze pouze podat žádost.

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Odbor dopravních a správních agend Města Uherské Hradiště.

 

26. Kontaktní osoba

 

Tvrdoň Antonín, vedoucí odd. registru řidičů a vozidel

tel. 572 525 561, email: antonin.tvrdon@mesto-uh.cz

   

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

01.01.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

9.5.2016

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

V souvislosti se změnou příslušné legislativy.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 Vyzvednout mezinárodní řidičský průkaz lze pouze osobně.
 

Zveřejněno dne: 07.05.2016   Datum poslední aktualizace: 10.05.2016
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín