Městský úřad
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Ztráta typového štítku karosérie motor

Tento dokument je zařazen v kategorii: DopravaStátní správa

 

4. Základní informace k životní situaci

 

Životní situace se týká ztráty typového štítku s výrobním číslem karosérie nebo typového štítku motoru silničního vozidla. Tato životní situace souvisí s registrací vozidla a jeho provozováním, případně nakládání s ním. Jedná se o úkony, které mají vliv na změnu údajů v registru vozidel a v dokladech vozidla, které nejsou přihlášením vozidla.

 

5. Kdo je oprávněn v této věci jednat

 

Žádost o zápis změn podává vlastník, provozovatel se souhlasem vlastníka, zástavní věřitel, popřípadě další osoby, jichž se zápis v registru vozidel týká.

 

6. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

 

V případě ztráty typového (výrobního) štítku je nutné získat náhradu (duplikát) u výrobce vozidla.
Vyjádření výrobce vozidla, že výrobní štítek jako náhradní díl nedodává - v tomto případě si vlastník nebo provozovatel nechá, po bezpečné identifikaci vozidla, na vlastní náklady vybavit vozidlo náhradou typového štítku a toto dále řeší u příslušného úřadu, který vede registr motorových vozidel a to do 10 pracovních dnů po nastalé změně.
 

7. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace

 

Podáním žádosti na úřadě.

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, dveře č. 219a (za železničním podjezdem, u nemocnice).

 

9. Kde, s kým a kdy životní situaci řešit

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravních a správních agend, oddělení registru řidičů a vozidel, Revoluční 1023, 2. podlaží, dveře č. 219a. Přepážky č. 1 a č. 5


Petr Škopík tel. 572 525 572, Mgr. Václav Valštýn 572 525 577.


Úřední hodiny:

Po 8.00 – 17.00
St 8.00 – 17.00
Pá 8.00 – 12.00
 

Objednat se lze zde.
 

10. Jaké doklady je nutné mít s sebou

 

 •  vyplněnou a podepsanou žádost o zápis změn a údajů
 •  doklad totožnosti, u cizinců je nutný cestovní pas
 •  originál nebo ověřenou kopii živnostenského oprávnění nebo výpisu z obchodního rejstříku (u vozidel
   registrovaných na firmu)
 •  technický průkaz (osvědčení o registraci vozidla - část II.)
 •  osvědčení o registraci vozidla část I.
 •  případně listinu osvědčující oprávnění jednat jménem jiné osoby
 •  bezpečnou identifikaci vozidla (Policie ČR nebo Cebia nebo Cardetect
11. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

 

Žádost o zápis změn údajů. Žádost je k dispozici na informacích a v čekárně, resp. je ke stažení též zde.
Upozornění:Tiskopis musí být vytištěn na 1 list (oboustranně)!
Vystavení nové registrační značky nebo duplikátu malého nebo velkého technického průkazu. Žádost je k dispozici na informacích a v čekárně.

 

12. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit

 

Poplatek zaplatí žadatel 50 Kč. Za každou změnu.

 

13. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

 

Do 30 dnů ode dne podání žádosti.

 

14. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

 

15. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

 

16. Elektronická služba, kterou lze využívat

 

Žádost o registraci nelze vyřídit elektronicky.

 

17. Podle kterého právního předpisu se postupuje

 

 • Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích
 • Vyhláška č. 243/2001 Sb., o registraci vozidel
 • Zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 307/1999 Sb., kterým se mění zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
 • Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a změn
 • Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích
 • Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů
 • Vyhláška č. 341/2002 Sb. o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších změn a doplňků
18. Jaké jsou související předpisy

 

19. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

 

Podané žádosti nebude vyhověno.

 

20. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

 

Sankce mohou být uloženy dle zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích v platném znění.

 

21. Nejčastější dotazy

 

22. Další informace

 

23. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

 

24. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

25. Za správnost popisu odpovídá útvar

 

Městský úřad Uherské Hradiště, odbor dopravy, registr silničních vozidel.

 

26. Kontaktní osoba

 

Mgr. Václav Valštýn, tel. 572 525 577, vaclav.valstyn@mesto-uh.cz

 

27. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni

 

08.03.2012

 

28. Popis byl naposledy aktualizován

 

08.07.2015

 

29. Datum konce platnosti popisu

 

Nestanoveno.

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace

 

 

Zveřejněno dne: 13.02.2012   Datum poslední aktualizace: 24.09.2015
Zodpovědná osoba: Tvrdoň Antonín