25.05.2017
Česko-německé kulturní dny 2017 číst více
24.05.2017
Zápis č. 5/2017 MK Sady
Stažení souboru (193,7KB)
24.05.2017
Zápis č. 5/2017 MK Štěpnice
Stažení souboru (541,4KB)
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Region

Tento dokument je zařazen v kategorii: Státní správaMěsto
Uherské Hradiště je centrem regionu Slovácko

Příroda UherskohradišťskaZ kultury regionu
Uherskohradišťsko charakterizuje bohatá kulturní tradice, vyrůstající z lidové kultury – folklóru. V oblasti lidové tvořivosti se tato oblast řadí mezi nejvýznamnější regiony v České republice. Působí zde mnoho vynikajících národopisných souborů – tanečníků, zpěváků a muzikantů, z nichž největšího věhlasu dosáhly Kunovjan, Olšava, Světlovan, Lúčka, Vlčnovjan a Hradišťan. Jedinečnou kulturní tradici představují Vlčnovské slavnosti s Jízdou králů, Dolňácké slavnosti v Hluku, přehlídky národopisných souborů, festivaly dechových hudeb či festival lidových nástrojů s mezinárodní účastí. V regionu působí řada profesionálních kulturních zařízení – Slovácké muzeum zaměřené na archeologii a národopis jihovýchodní Moravy, Muzeum Jana Ámose Komenského v Uh. Brodě, které patří ke známým komeniologickým ústavům v Evropě, Slovácké divadlo, Klub kultury, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, městská kina, Dům kultury v Uh. Brodě, Klub sportu a kultury ve Vlčnově a řada výstavních galerií. K tradiční kultuře Uherskohradišťska patří i rukodělná výroba. Nejrozšířenější a nejznámější je výroba keramiky v Tupesích. Kulturní význam regionu umocňuje i blízkost památného Velehradu, historického místa, kde se střetávaly západní a východní evropské tradice. Velehrad je známým poutním místem, které symbolizuje duchovní blízkost středoevropských kultur.

 

Architektura Uherskohradišťska
V regionu patří k nejstarším stavebním památkám raně gotický hrad Buchlov, založený kolem poloviny 13. století králem Přemyslem II. Otakarem. Dále je to tvrz v Hluku a kaple sv. Alžběty v Uh. Hradišti. V důsledku velkých požárů, při nichž byla téměř zničena gotická jádra měst, se zachovaly pouze zbytky této architektury. Renesance je v Uh. Hradišti zastoupena domem U Slunce na Masarykově náměstí, v Uh. Brodě nádvořím Panského domu a v Uh. Ostrohu zámkem, největší renesanční stavbou v oblasti. Nejvíce je zde zachováno barokních památek, z nichž nejvýznamnější je jedinečně řešený areál zámku v Buchlovicích, jenž bývá někdy přisuzován italskému architektu D. Martinellimu. Rovněž výjimečnou barokní stavbou je bazilika Nanebevzetí P. Marie a Cyrila a Metoděje na Velehradě. Jedná se však pouze o přestavbu původně románského kostela. Baroko dále reprezentuje farní kostel sv. Františka Xaverského, morový sloup, lékárna U Zlaté koruny v Uh. Hradišti, sloupová síň muzea J. A. Komenského, farní kostel Neposkvrněného početí P. Marie, Panský dům v Uh. Brodě a řada dalších. Z pozdější doby patří k architektonickým zajímavostem novogoticky přestavený zámek Nový Světlov u Bojkovic, novorenesanční budova gymnázia, komplex budov někdejšího krajského soudu z poč. 20. století, nebo vzácná funkcionalistická stavba spořitelny v Uh. Hradišti. Z lidové architektury jsou zachovány jen ojedinělé objekty, a to jedinečný komplex vinných búd a selský dům ve Vlčnově, selský dům v Topolné a hrnčířská dílna v Tupesích, z níž pochází známá tupeská keramika.

 

Příroda v okolí Uh. Hradiště
Přírodní podmínky regionu jsou dány především bohatostí terénního profilu, tvořeného na východě horským pásmem Bílých Karpat s nejvyšším vrcholem Velkou Javořinou (970 m). Tato oblast patří k jednomu z mála míst v České republice s nejméně znečištěným ovzduším. Ve středu oblasti se rozkládá široká niva řeky Moravy se zbytky vzácných lužních lesů, kterou lemuje na západě pohoří Chřiby, s nejvyšším vrcholem Brdem (587 m). Členitý terén a bohaté lesní komplexy vytvářejí zajímavé scenérie oplývající vzácnou flórou a faunou. Příznivé jsou zde i podnební poměry (průměrná roční teplota činí 8 st. C), vytvářející příhodné podmínky pro zemědělství.

 

Rekreace a sport na Uherskohradišťsku
Členitý terén s bohatými lesními porosty skýtá široké možnosti pro rekreaci, turistiku, zimní a letní sporty. Pro zimní sporty jsou vhodné podmínky v lyžařském areálu Mikulčin vrch v Bílých Karpatech, s upravovanými sjezdovkami a ubytováním. Navštěvované sjezdovky však najdete i v oblasti Chřibů, a to za Břestkem a před Stupavou. Jedinečné prostředí pro letní sporty, včetně možnosti kempování, se nachází na jezerech v Ostrožské Nové Vsi a v plaveckém areálu s krytým bazénem v Uh. Hradišti. Další možnosti poskytují tenisové areály a umělý lyžařský svah v Uh. Hradišti, kryté zimní stadiony a řada dobře vybavených fitcenter a autokempů v celé oblasti.


 

Odkazy na jiné servery:

 

Zveřejněno dne: 28.07.2010   Datum poslední aktualizace: 08.04.2013
Zodpovědná osoba: Ujčíková Jitka