18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 číst více
18.04.2017
Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 číst více
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Obecně závazná vyhláška č. 5/2012

Jednací číslo: 5/2012 
Datum schválení: 18.06.2012 
Účinnost od-do: 26.06.2012 - Neomezená 
Plánovaná revize: 27.06.2012 
Typ předpisu: Vyhláška 
Zpracovatel: PO 
Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 5/2012, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1995 O prostorovém plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA UHERSKÉ HRADIŠTĚ,
kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 5/1995 O prostorovém plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice.


Zastupitelstvo města Uherské Hradiště se na svém zasedání dne 18. 6. 2012 usnesením č. 183/12/ZM/2012 usneslo vydat v souladu s § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek I
Předmět úpravy

 

Obecně závazná vyhláška města Uherské Hradiště č. 5/1995 o prostorovém plánu městského regionu Uherské Hradiště, Staré Město a Kunovice ze dne 13. 6. 1995 se zrušuje.


 

Článek II
Účinnost

 

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti pro naléhavý obecný zájem dnem vyhlášení.

 

  


Ing. Stanislav Blaha, v. r.

místostarosta

 

Mgr. Evžen Uher, v. r.
místostarosta

 

 

 


Vyvěšeno na úřední desce dne: 26. 6. 2012
Sňato z úřední desky dne:

Zveřejněno dne: 26.06.2012   Datum poslední aktualizace: 04.11.2015
Zodpovědná osoba: Tichá Magda