přítomen    nepřítomen    přítomnost neuvedena

Mgr. Radovan Jančář

Fotografie
předseda
nominován za KRUH-ZVUK 12
člen
nominován za KRUH-ZVUK 12
člen
volební strana KRUH-ZVUK12