Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Metropolitní komunikační síť města Uh. Hradiště

Tento dokument je zařazen v kategorii: InformatikaMěsto
Město Uherské Hradiště dlouhodobě buduje svou vnitřní komunikační infrastrukturu. Vysokorychlostní připojení umožní v budoucnu využívání širokého spektra služeb.

Město Uherské Hradiště dlouhodobě buduje na svém území Metropolitní síť (MAN-UH).
Více informací ke zkratce MAN (Metropolitan Area Network) naleznete zde.
 

MAN-UH je budována výhradně na technologiích optických vláken. Primárním cílem budování MAN-UH je propojit těmito vlákny budovy městského úřadu, dále budovy, kde sídlí organizace zřizované městem, příspěvkové organizace nebo organizace s významným podílem města. Prostřednictvím metropolitní sítě se v budoucnu propojí také zájmové body Zlínského kraje (organizace zřizované krajem). Informace o dalším plánovaném rozvoji MAN-UH zde.

 

V současné době jsou prostřednictvím optických vláken propojeny nejen budovy Městského úřadu, ale i některé organizace zřizované městem. Město tak prostřednictvím metropolitní sítě může centralizovat služby pro sebe a své příspěvkové organizace a organizace zřizované městem. Může jim například nabídnout konektivitu do internetu, hlasové služby či spisovou službu. Organizacím odpadnou starosti se správou těchto systémů, ale hlavní přínos je ve finančních úsporách.
 

Dále je MAN-UH využívána:

  • Pro propojení závorového systému parkovišť.
  • Pro propojení agend řidičských průkazů, občanských průkazů a cestovních dokladů do sítě příslušných ministerstev.
  • Úřadem práce pro své agendy.
  • Městským dohledovým kamerovým systémem.

Všechna optická vlákna město pro sebe nevyužije, a proto je možno volnou kapacitu nabídnout k pronájmu.
Optická vlákna metropolitní sítě jsou již dnes pronajímána poskytovatelům internetového připojení nebo jiným společnostem, které potřebují zajistit velké datové přenosy.

 

Pronajmout se dá mimo jiné:

  • jedna či více mikrotrubiček,
  • jedno či více optických vláken.

Poskytovatelé internetového připojení tak mohou díky optickým vláknům poskytnout občanům kvalitnější, rychlejší, spolehlivější služby jako konektivitu, hlasové služby prostřednictvím internetu, apod.

Metropolitní síť spravuje a buduje odbor informatiky a komunikace Městského úřadu Uherské Hradiště. Bližší informace získáte u vedoucího odboru Ing. Jiřího Paluříka.
 

Orientační obrázek již existujících tras metropolitní sítě

Existující trasy Metropolitní sítě města

 Žluté linie znázorňují existující HDPE trubky.

Zveřejněno dne: 10.01.2014   Datum poslední aktualizace: 28.04.2014
Zodpovědná osoba: Paluřík Jiří
15.01.2014

Další projekty realizované v rámci MAN-UH

V rámci Metropolitní a komunikační sítě realizuje město Uherské Hradiště další projekty:  číst více