Informace
Město podporuje

Dny evropského dědictví

 

Mapy.cz v mobilu

 

Volná parkovací místa

Kvalita ovzduší ve městě

   

Senior centrum UH, příspěvková organizace

Tento dokument je zařazen v kategorii: Sociální služby
Dne 15. února 2000 byla zřízena usnesením č. 85/VIII. Zastupitelstva města Uherské Hradiště příspěvková organizace Penzion - domov pro seniory

Dne 20. 5. 2009 byla zřizovací listina změněna a příspěvková organizace byla přejmenována na Senior centrum UH, příspěvková organizace.

 

 

Poslání a cíle organizace

 

Posláním je poskytovat komplex terénních pečovatelských služeb obyvatelům domů s byty zvláštního určení, souladu se zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v aktuálním znění, která jim umožní zachovat si v maximální možné míře svůj dosavadní způsob života, a která kompenzuje jejich sníženou soběstačnost a oddaluje nutnost ústavní péče. Cílem je, aby poskytované služby zachovávaly a rozvíjely důstojný život klientů s maximálním důrazem na jejich svobodnou vůli a soukromí.

 

 

Cílové skupiny

  • klienti, kteří jsou ve starobním důchodu nebo v invalidním důchodu, a kteří z důvodu zhoršení péče o vlastní osobu nebo nepříznivé životní situace a na základě vlastní žádosti a rozhodnutím Rady města Uherské Hradiště byli umístěni do bytů v domech zvláštního určení
  • klienti, kteří jsou umístěni do domů s byty zvláštního určení, a kteří požádali o pečovatelskou službu trvale nebo přechodně po dobu snížení soběstačnosti

 

Naše zařízení
 

Místem výkonu jsou domy s byty zvláštního určení. Na území okresu Uherské Hradiště provozujeme tato čtyři zařízení:

  • Dům s pečovatelskou službou Penzion na Kollárově ulici 1243, 686 01 Uherské Hradiště
  • Dům s chráněnými byty na Štefánikově ulici 1282-4, 686 01 Uherské Hradiště
  • Dům s pečovatelskou službou na Rostislavově ulici 488, 686 01 Uherské Hradiště
  • Dům s pečovatelskou službou Na Návsi 114, 686 01 Uherské Hradiště – Jarošov

V domech jsou byty 1+kk a 2+kk, jejichž součástí je kuchyňská linka a sociální zařízení.

 

Žádost o ubytování do výše uvedených domů s byty zvláštního určení je možné si vyzvednout v Domě s pečovatelskou službou Penzionu na ulici Kollárova 1243, Uherské Hradiště v kanceláři sociální pracovnice Mgr. Lenky Machalové, tel. 572 520 141 nebo na našich internetových adresách:

http://www.seniorcentrumuh.cz

 

Ředitelka příspěvkové organizace:

  • Jitka Víchová
  • tel. 572 520 110

 

Našim cílem je, spokojený klient, který žije plnohodnotným životem vzhledem ke svému handicapu.

Zveřejněno dne: 25.08.2010   Datum poslední aktualizace: 14.04.2014
Zodpovědná osoba: Pukovcová Taťána
25.08.2010

Penzion - dům s pečovatelsku službou, Kollárova 12

Penzion - dům s pečovatelsku službou - se nachází na ul. Kollárova 1243, Uherské Hradiště.  číst více
 
25.08.2010

Dům s chráněnými byty Uherské Hradiště

Dům s chráněnými byty se nachází na ul. Štefánikova 1282 - 1284, Uherské Hradiště.  číst více
 
25.08.2010

Dům s pečovatelskou službou Uherské Hradiště

Dům s pečovatelskou službou se nachází na ul. Rostislavova 488, Uherské Hradiště.  číst více
 
25.08.2010

Dům s pečovatelskou službou Jarošov

Dům s pečovatelskou službou se nachází na ul. Na Návsi 114, Uherské Hradiště - Jarošov.  číst více