Cena Vladimíra Boučka

Tento dokument je zařazen v kategorii: KulturaMěsto
Ve čtvrtek 25. června 2015 proběhne od 16:00 hodin ve velkém sále Reduty předání Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. Během slavnostního odpoledne budou předány ceny paní Taťáně Malinové, která vyrábí slámové kraslice, a manželům Crlovým, výrobcům kameninových drátovaných výrobků. Keramik pan Antonín Moštěk převezme čestné uznání za celoživotní tvůrčí přínos a popularizaci tradiční rukodělné výroby v oblasti práce s hlínou.

Logo Ceny Vladimíra Boučka


V souladu s vládou schválenou Koncepcí péče o tradiční lidovou kulturu a v návaznosti na tradice místního regionu, město Uherské Hradiště každoročně uděluje významným lidovým výrobcům Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby. 

 

Od roku 2005 bylo uděleno již 17 ocenění aktivním řemeslníkům a sedm čestných uznání lidem, kteří se buď nezabývají přímo výrobou, ale podíleli se či stále se podílejí na rozvoji lidové výroby nepřímo, například návrhářstvím či výchovou mladé generace řemeslníků, nebo se se svým řemeslem už rozloučili.

 

Nejnovějšími nositeli Ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby jsou od roku 2015 paní Taťána Malinová, která vyrábí kraslice zdobené slámou, a manželé Renata a Jaroslav Crlovi, keramici a dráteníci. Pan Antonín Moštěk je nositelem čestného uznání za celoživotní tvůrčí přínos a popularizaci tradiční rukodělné výroby v oblasti práce s hlínou. 

 Cena Vladimíra Boučka

Navrhovat kandidáty na toto ocenění mohou nejen odborníci, ale i laická veřejnost. Víte-li o osobnosti, která významným způsobem přispěla nebo přispívá k zachování lidových tradic či řemesel, prosíme, napište nám o ní.


Cenu Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby uděluje jednou ročně Zastupitelstvo města Uherské Hradiště na návrh odborné komise, kterou tvoří odborníci v oboru etnologie a zástupci města.

 

Na výše uvedené slavnostní předání ocenění za rok 2015 jste všichni srdečně zváni

 
   Cena Vladimíra Boučka
 
Libuše Hradilová
Odbor architektury, plánování a rozvoje
 
   

NOSITELÉ OCENĚNÍ

 

ČESTNÁ OCENĚNÍ

 

 


 

Ing. Vladimír Bouček

 

VLADIMÍR BOUČEK (pdf, 2,3 MB)

Zveřejněno dne: 01.06.2015   Datum poslední aktualizace: 02.06.2015
Zodpovědná osoba: Hradilová Libuše
21.07.2010

Statut ceny Vladimíra Boučka

Za zachování a rozvoj lidové umělecké výroby  číst více