Úvodní informace

Tento dokument je zařazen v kategorii: Územní plánování & strategický rozvoj
Úvodní informace k IPRM Uherské Hradiště. Definice zóny, seznam ulic, indikativní seznam projektů, oblasti podpory a jiné

Oficilání tisková zpráva s přehledem SCHVÁLENÝCH INTEGROVANÝCH PLÁNŮ včetně výše dotace je uvedena ZDE.

 

Integrovaný plán rozvoje města byl schválen zastupitelstvem města dne 8.12. 2008 a je k nahlédnutí v přiloženém dokumentu.

 

Město Uherské Hradiště ve spolupráci se společností Metod Konzult IPM, spol. s r.o. zpracovalo Integrovaný plán rozvoje města (IPRM), který řeší revitalizaci veřejných prostranství a regeneraci bytových domů ve vybrané zóně na území města. Tato zóna zahrnuje sídliště Malinovského (náměstí Republiky a ulice Šafaříkova, Svatováclavská, Mánesova, Boženy Němcové, Jiřího z Poděbrad, Svatoplukova a Průmyslová), U Stadionu, Tůně a Na Rybníku.

 

Cílem IPRM je zlepšení kvality života a eliminace negativních jevů, které se v této části města vyskytují. Tato zóna byla vybrána právě vzhledem k těmto okolnostem a vymezena tak, aby odpovídala požadovaným kritériím dotačního programu.

 

Pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM vytvořilo město tzv. řídící výbor, jehož členy jsou uvolnění zastupitelé, odborníci z Městského úřadu a dalších partnerských organizací (např. SBD Slovácko atd.).

 

Každý vlastník bytového domu, který se nachází ve vybrané zóně, tzn. družstva vlastníků, fyzická osoba, město aj., tedy bude moci v dohledné době požádat o dotaci na opravu či rekonstrukci svého bytového domu.

 

 

Dotace se budou týkat:

  1. revitalizace veřejných prostranství (dotace ve výši 85%)
  • úprava, obnova či výsadba veřejné zeleně, zvýšení podílu nezpevněných travnatých ploch, parkové úpravy včetně pořízení a obnovy městského mobiliáře, výstavba, rekonstrukce a sanace dopravní infrastruktury, např. spojek místních komunikací, parkovacích ploch, pěších komunikací, chodníků, cyklistických stezek, veřejných prostranství, vybudování protihlukových stěn, výstavba, rekonstrukce a sanace technické infrastruktury, opatření na odstranění vrchního elektrického vedení a jeho nahrazení kabelovým vedením, sanace a doplnění veřejného osvětlení, budování či modernizace nekomerčních volně přístupných rekreačních ploch, včetně úprav a zřizování dětských hřišť, vodních ploch a dalších ploch pro veřejné rekreační a sportovní využití, kamerové systémy, zastávky MHD.
  1. regenerace bytových domů (předpokládaná dotace do výše 40%)
  • zateplení obvodového pláště, vnitřních konstrukcí, výměna oken a dveří ve fasádě, odstranění statických poruch nosných konstrukcí, sanace základů modernizace otopné soustavy, výměna rozvodů tepla, plynu a vody, modernizace výtahů, výměny či modernizace lodžií, balkonů.
Zveřejněno dne: 22.07.2010   Datum poslední aktualizace: 25.04.2014
Zodpovědná osoba: Hubáček Pavel